Papež František nazývá Ježíše hříšníkem!

Papež František nazývá Ježíše hříšníkem!

Papež František na svátek Svaté rodiny ve Vatikánu řekl, že Ježíš musel prosit rodiče o odpuštění, když se jako dítě ztratil v chrámu. Z toho vyplývá, že se Ježíš dopustil hříchu! To je v rozporu s Biblí, protože Bible říká, že Ježíš vedl život bez hříchu. Papež se v minulosti také dopustil kontroverzních výroků, když…

Uctívání a klanění se k Panně Marii se Bohu příčí, je to modloslužba!

Uctívání a klanění se k Panně Marii se Bohu příčí, je to modloslužba!

Kde se vzalo desatero? Od Boha ho dostal Mojžíš na hoře Sinaj. Desatero napsal sám Bůh. Druhý bod desatera říká: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu…

DNEŠNÍ TRENDY