Doba konce a poslední varování, kdy Syn zatracení již dorazil, ale lidé to nevidí…

Doba konce a poslední varování, kdy Syn zatracení již dorazil, ale lidé to nevidí…

Čas pokračuje a svět, jak ho známe, se neustále mění. Cítí se, že něco významného je na obzoru, a tento pocit je hluboce zakotvený vědomí, že události popsané v knize Zjevení se mohou brzy naplnit. Znamení doby jsou stále častější – přírodní katastrofy, války a národní rozpory jsou stále běžnější. Technologie, která byla považována za…

Proč je katolická církev Nevěstkou a katolicko-protestantští následovníci jejími dětmi, nikoliv Církve Kristovy (Kristova je pouze duchovní církev, nikoliv protestantská)

Proč je katolická církev Nevěstkou a katolicko-protestantští následovníci jejími dětmi, nikoliv Církve Kristovy (Kristova je pouze duchovní církev, nikoliv protestantská)

Katolická církev může sledovat své dějiny přinejmenším od velkého schizmatu v roce 1054. V této době se východní pravoslavná církev rozdělila s římskokatolickou církví. Předtím mezi oběma náboženstvími nebyl tak výrazný rozdíl. Pravoslavná církev se nazývala “pravoslavná”, protože věřila, že to, co ONA má, je pravda, a katolíci se nazývali “katolíci”, protože věřili, že jsou…

Sebevražda s asistencí lékaře bude ve Washingtonu legální? “Povinná eutanazie” může brzy následovat – stejně jako povinně diskriminační vakcíny

Sebevražda s asistencí lékaře bude ve Washingtonu legální? “Povinná eutanazie” může brzy následovat – stejně jako povinně diskriminační vakcíny

Návrh zákona, který by lékařům v distriktu Columbia umožnil “soucitně” usmrtit své pacienty – lékařský “postup” známý jako sebevražda s pomocí lékaře – dostal zelenou od městské rady v D.C.. Zprávy uvádějí, že pokud návrh zákona nepodepíše starostka Muriel Bowserová, stane se brzy zákonem, čímž se D.C. stane šestou jurisdikcí v zemi, která legálně povolí…

Kvadratura kruhu

Kvadratura kruhu

Jeden ze základních úkolů státu je zajištění energetické bezpečnosti. To, že v tomto ohledu stát selhává, si rozebereme v následujícím textu. Pro začátek trocha teorie, protože praxe v našem Banánistánu bývá rozdílná: Zákon č. 406/2000 Sb. říká v §3 Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem vyjadřujícím cíle státu v nakládání s energií v souladu se zásadami…

DNEŠNÍ TRENDY