PUTIN: “ISLÁM JE NÁŠ (5) PARTNER V NOVÉM SVĚTOVÉM ŘÁDU.”, Ti, kteří uctívají draka a brzy šelmu, Islámské státy jsou našimi tradičními partnery při řešení mnoha aktuálních problémů regionální a globální agendy, ve snaze vybudovat spravedlivější a demokratičtější světový řád… a mnohem více!

PUTIN: “ISLÁM JE NÁŠ (5) PARTNER V NOVÉM SVĚTOVÉM ŘÁDU.”, Ti, kteří uctívají draka a brzy šelmu, Islámské státy jsou našimi tradičními partnery při řešení mnoha aktuálních problémů regionální a globální agendy, ve snaze vybudovat spravedlivější a demokratičtější světový řád… a mnohem více!

Římanům 10:14 Ale jak ho mohou vzývat, aby je zachránil, když v něj nevěří? A jak v něj mohou věřit, když o něm nikdy neslyšeli? A jak o něm mohou slyšet, když jim to někdo neřekne?” 23 A v poslední době jejich království, až se provinilci naplní, povstane král zuřivé tváře a rozumějící temným rozsudkům. 24 A jeho…

Bible nás všechny varuje před tím, co někteří budou nazývat “zombie mor”, včetně médií. V Bibli se jedná konkrétně o Zjevení Janovo 6:8!

Bible nás všechny varuje před tím, co někteří budou nazývat “zombie mor”, včetně médií. V Bibli se jedná konkrétně o Zjevení Janovo 6:8!

V článku s názvem Kolem roku 2026 se má vyskytnout nová nákaza, kterou společnost, včetně médií budou nazývat „zombie mor“. Lidé budou hledat smrt, ale smrt se jim vyhne! jsme vám nastínili základní prvky nového viru, který má podle jistých informací nějakého roku (rok 2026 je pouze nejbližší vyhodnocený odhad) vypuknout v Číně. Virus se…

DNEŠNÍ TRENDY