Tucho Fernandez si představuje vztah nezletilé dívky s “Ježíšem”

Objevovaná pornografická kniha “La Pasíon Mística” od Tucha Fernandeze obsahuje fantazii o sexuálním setkání šestnáctileté (!) teenagerky s “Ježíšem Kristem”.

V šesté kapitole dívka říká “Ježíši Kristu”: “Vidím tě koupat se v moři a nechat tyto kapky mít tu čest se tě dotknout”.

“Nech mě pohladit tvou kůži, Ježíši, pomalu, s celou schopností lásky, kterou toto malé stvoření má.

Kapitola obsahuje dlouhý popis líbání a mazání jeho těla od hlavy až k patě: “Líbám tvé ruce, Pane, pletu tvé prsty svými, cítím teplo a jemnost tvé kůže. Hladím konce tvých prstů, přemýšlím o té nejposvátnější rány, kterou držíš v ruce”.

“Lásám tvou tvář, Ježíši, a přistupuji k tvým ústům… Hladím tvé rty a v nevídaném impulsu něhy mi dovolíš něžně je políbit. Zdálo se mi, jako bych slyšela tvé pozvání z Bible: ‘Polib mě polibky svých úst.'”

Duch “Boží Matky” stojí vedle a schvaluje toto setkání, a dívka říká “Ježíši”: “Tvá Matka, nejsvobodnější žena v dějinách, mi také dovolí tě milovat; souhlasí, abych s ní sdílel tuto vznešenou radost, a nechává nás o samotě”.

“Maria mě vyzývá, abych tě miloval dál”.

Přijetí rezignace arcibiskupa z argentinské La Platy a jmenování jeho nástupce (2018)

A řeknou nám to jen tak, aniž by nás připravili na překvapení? Opravdu jsme to nečekali, byli jsme zaskočeni. To musí být jedno z těch “překvapení Ducha svatého”, o kterých František v poslední době tolik mluví.

Poté, co jsme se nadechli, abychom se vzpamatovali z této zprávy, která nás překvapila, přistoupíme k překladu hlavní části informace v denním bulletinu Tiskové kanceláře Svatého stolce, červen-02-2018 (italská verze).

Rezignace arcibiskupa z La Platy (Argentina) a jmenování jeho nástupce

Svatý otec František přijal rezignaci na pastorační řízení arcidiecéze La Plata (Aragentina), kterou předložil J. E. Msgr. Héctor Rubén Aguer.

Arcibiskupem La Platy (Argentina) papež jmenoval J. E. Mons. Víctora Manuela Fernándeze, dosud titulárního arcibiskupa Tiburny.

Zjednodušeně řečeno, vše šlo podle plánu. Jak si jistě vzpomenete, již nějakou dobu kolovaly zvěsti o tom, co se nyní stalo, totiž že František hodlal okamžitě přijmout rezignaci biskupa Aguera, aby ho nahradil svým chráněncem Fernándezem. Ve skutečnosti to tak bezprostřední nebylo, protože mu trvalo devět dní, než toto obtížné rozhodnutí po Aguerově rezignaci učinil. Představujeme si, že když přijímal Aguerovu rezignaci, napsal něco podobného, co napsal biskupu Dariu Edoardu Viganovi, bývalému prefektovi Sekretariátu pro komunikaci, když ji přijal “ne bez velkého úsilí”.

Zdroj: 1, 2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image