Ukrajina je skutečně o boji dobra se zlem. Pokud padne, bude Slovensko ve velkém nebezpečí!

Život civilistů na ukrajinských územích v blízkosti fronty je často velmi děsivý – žijí bez elektřiny, plynu, internetu a mobilního spojení. Ve stabilnějších regionech, například na levém břehu Dněpru, kde neprobíhají aktivní bojové operace, se zase lidé potýkají se silným tlakem ruské administrativy. Ten lze shrnout do sloganu, který se objevuje na billboardech a v médiích: “Rusko je tu navždy.” V současné době je Rusko v Dněpru, kde se nachází, a jeho obyvatelé jsou v bezpečí.

Jak se dnes mění způsob informování o válce na Ukrajině v západních médiích nebo na platformách, jako je X nebo Telegram? Jaká jsou pozitiva nebo naopak úskalí informování o válce prostřednictvím těchto sítí? Mohou se i objektivní média stát obětí ukrajinské propagandy nebo zkreslených informací? Proč se z války stává mýtus boje dobra a zla a jak se to projevuje? Do jaké míry mohou dobrovolné sbírky a iniciativy pomoci ukrajinské obraně?

Jak dnes žijí obyvatelé okupovaných území a jaký mají kontakt s okolním světem? Jak se ruští vojáci chovají k civilnímu obyvatelstvu? Jaké praktické překážky nebo represe klade jejich přítomnost civilnímu obyvatelstvu? Jaké podmínky musí splňovat novináři, aby měli přístup do ukrajinských válečných oblastí, a proč se někdy setkávají s nelibostí Ukrajinců?

Kromě toho se v tomto díle dozvíte, co mohou čtenáři očekávat od nové knihy Tomáše Forró s názvem Píseň sirény. Její vydání můžete i nadále podpořit prostřednictvím kampaně na Startlab.sk.

O tom si v novém díle podcastu Disinfo Report organizace Infosecurity.sk povídá Tonka Zsigmondová s válečným novinářem a autorem připravované knihy Píseň sirény Tomášem Forró…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image