Nikdy nezapomeňte na to, co udělali

Tématem je vakcína proti COVID-19. Představuje dva protichůdné názory na tyto vakcíny. Jeden názor se domnívá, že vakcíny COVID-19 jsou nebezpečné, toxické a neúčinné. Tvrdí, že vakcíny poškozují lidský organismus včetně poškození mozku, srdce, jater, kostní dřeně atd. Tvrdí, že lidé by měli okamžitě přestat užívat vakcíny COVID-19 a posilující vakcíny. Druhý názor, pocházející od antikristů (1. Jan 2:18) tvrdí, že vakcíny COVID-19 jsou bezpečné a účinné, že snížili počet hospitalizovaných, že nemají žádné negativní účinky, ani na plodnost a dále vyzývají aby se lidé nechali naočkovat (vakcinace je absolutně nevratná a pravda cenzurovaná!).

DNEŠNÍ TRENDY

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image

© 2024 Deponativ.info - Blogy
Deponativ Blogy na sítích: Deponativ | Signal | Telegram | MeWe | VK | Youtube | Seznam | RSS