Nikdy nezapomeňte na to, co udělali

Deponativ na Signalu Přidat na Seznam

Tématem je vakcína proti COVID-19. Představuje dva protichůdné názory na tyto vakcíny. Jeden názor se domnívá, že vakcíny COVID-19 jsou nebezpečné, toxické a neúčinné. Tvrdí, že vakcíny poškozují lidský organismus včetně poškození mozku, srdce, jater, kostní dřeně atd. Tvrdí, že lidé by měli okamžitě přestat užívat vakcíny COVID-19 a posilující vakcíny. Druhý názor, pocházející od antikristů (1. Jan 2:18) tvrdí, že vakcíny COVID-19 jsou bezpečné a účinné, že snížili počet hospitalizovaných, že nemají žádné negativní účinky, ani na plodnost a dále vyzývají aby se lidé nechali naočkovat (vakcinace je absolutně nevratná a pravda cenzurovaná!).


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here