Očitý svědek označil papeže Františka za obchodníka s dětmi a nespočet dalších tajemství

Aktuální zprávy z Madridu a Říma: Bývalý úředník argentinské vojenské junty se zúčastnil jednání, na kterých Jorge Bergoglio (papež František) souhlasil s obchodováním s unesenými dětmi politických vězňů. František také zatajil “Holyroodskou dohodu” mezi anglickou královnou a bývalým papežem Benediktem, která chrání násilníky na dětech v anglikánské i katolické církvi. Zveřejněno ITCCS Central, Brusel, 3. února 2014 SEČ…

DNEŠNÍ TRENDY

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image

© 2024 Deponativ.info - Blogy
Deponativ Blogy na sítích: Deponativ | Signal | Telegram | MeWe | VK | Youtube | Seznam | RSS