Proč Netanjahua pronásleduje “mesiášské proroctví”?

Benjaminu Netanjahuovi řekl vlivný židovský náboženský představitel, že bude posledním vůdcem Izraele a předá žezlo Mesiáši. Jak toto takzvané proroctví ovlivňuje Netanjahuovy politické kalkulace? A kdo je ona tajemná náboženská postava, které vzdávají hold po sobě jdoucí prezidenti USA, známá jednoduše jako Rebe?

Bible upozorňuje na to, že je čas pro válku a čas pro mír. Izrael udělal historickou chybu a teď bude muset zaplatit cenu, kterou si budou pamatovat nejen oni sami, ale i ostatní nepřátelé po celá desetiletí. Válka mezi Izraelem a Hamásem pokračuje a stíhací letouny izraelského vojenského letectva útočí na cíle v palestinských oblastech, přičemž tímto konfliktem bylo zabito více než 10 000 lidí. V zemi narůstá odpor vůči premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, který je kritizován za své selhání v zajištění bezpečnosti občanů a je považován za nejhoršího premiéra, který se s ním musí vypořádat.

Pod vedením Netanjahua se země dostala pod obrovský tlak mezinárodního společenství a premiér je na pokraji svého zaměstnání, protože je hluboce nepopulární u vlastních obyvatel. Tento politický tlak je pro něj pádem z milosti, zejména když si představuje, že se bude jednoho dne setkat s Mesiášem jako nejmocnější židovský náboženský vůdce na světě.

Před 40 lety, když byl Netanjahu izraelským velvyslancem při OSN, setkal se s vůdcem Kabadu, Rebekou. Rebekovi tehdy řekl, že se chystá do “domu temnoty OSN”, který byl velmi nepřátelský vůči Izraeli. Tento “dům temnoty” reprezentuje nepřátelské prostředí, se kterým se Izrael setkával a stále setkává na mezinárodní scéně.

V současné době se Izrael ocitá v konfliktu s Hamásem, který se vleče již nějaký čas. Nejenže tato válka má velký dopad na palestinskou oblast, ale má také vnitřní politické a mezinárodní důsledky. Netanjahuovi se nedaří získat podporu vlastního lidu a čelí kritice za nedostatečné zajištění bezpečnosti občanů. Přestože je nejmocnějším izraelským politikem, je také pod velkým tlakem mezinárodního společenství, což znamená, že jeho politická kariéra je ohrožena…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image