Antikrist dorazil! Papež František učinil šokující odhalení


Ctěný papež František z katolické církve (biblická nevěstka oděna purpurem a šarlatem) nedávno prolomil mlčení o příchodu Antikrista. Jeho odhalení šokovalo všechny na celém světě a nechalo lidi…

Univerzální biblický systém šelmy 666 a absolutistické kontroly lidí technologií LUCID / COVID (ID2020)


Věděli jsme, že to přijde Šelma 666, Univerzální systém kontroly lidi, byl vytvořen a je uskutečňován v Americe a po celém světě. Věděli jsme, že to přijde. Nyní…

Červené jalovice; Antikrist v izraelském chrámu


Antikrist, pravý opak a největší nepřítel Krista. Podle křesťanské tradice bude strašlivě vládnout v období před Posledním soudem. Pojem Antikrist se poprvé objevil v Janových listech (1 Jan…

Izraelský premiér, rabín Menachem Mendel Schneerson a příchod Antikrista, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan


Pán Ježíš nám dává příklad na malém dítěti v tom, že nám ukázal, jak se kvalifikovat (neboli dostat se) do nebe. Ježíš přivedl na scénu malé dítě, aby…

Horlivé dokončování globálně totalitních lékařských a vědeckých policejní států, které budou snadno mimo kontrolu národních, státních a místních orgánů


Drazí bratři a sestry! Stokrát jsme řekli, že Putin a jeho kremelská synagoga jsou věrnými služebníky Antikrista. Přečtěte si níže uvedené stručné materiály a pochopíte, že takovou smlouvu…

Jak Vatikán stvořil islám


Tento úžasný příběh vypráví o bývalém jezuitském knězi Albertu Riverovi, který odhaluje, že Vatikán vytvořil islám. Kardinál B mu tuto informaci sdělil poté, co Albert konvertoval k protestantství….

Antikrist brzy usedne, ale většina údajných křesťanů to nevidí


  Kdo je Antikrist? Mnoho křesťanů věří, že Antikrist bude nějaký budoucí charismatický světový vůdce, který během velkého soužení uzavře smlouvu s Izraelem a prohlásí se za Boha…

Co udělá Antikrist v roce 2024, je šokující!


Duch Antikrista je již aktivní a působí na Zemi, ačkoli Antikrist sám ještě nepřišel. Je to biblický fakt. Řečeno také, že duch Antikrista působí i v našem národě…

Konec světa – Znamení Antikrista, znamení šelmy a vynucovaná poslušnost k změně 4. přikázání!


Může svět někdy skončit? Jaká by mohla být příčina? Kdo je Antikrist co je jeho znamením? Můžeme očekávat druhý příchod Krista? Co tomu bude předcházet? Jakou roli hraje…

Katolická církev: Mistrovské dílo klamu


Římskokatolická církev je v současnosti pravděpodobně nejmocnější a nejvlivnější náboženskou institucí na světě. Zdá se, že prezidenti, králové a dokonce i jiní náboženští vůdci projevují římskému papeži úctu….

Podívejte se, co se stane těsně před příchodem Antikrista


Antikrist nepřichází sám, Antikrist přichází, aby oklamal lidi a celý svět. Není to jen tak nějaký člověk, je to podmanivá osobnost a má kouzlo, které dokáže uhranout masy….

Odhaluje papež František příchod Antikrista?


Je tady, ale mnozí to nevidí. Dějiny nejsou jen náhodné události, jsou jako časová osa se začátkem a koncem. Bible nám to říká. Na této časové ose se…