Komunistická strana Číny zintenzivnila pronásledování církví a křesťanů v celé pevninské Číně před 20. sjezdem strany v roce 2022

Podle organizace na ochranu lidských práv čelí více vedoucích domácích církví obviněním z „podvodu“. Byla také zpřísněna cenzura náboženského obsahu na internetu.

Organizace ChinaAid, která dokumentuje náboženské pronásledování v Číně a podporuje čínské vězně svědomí, zveřejnila minulý týden výroční zprávu o pronásledování v roce 2022. Nevládní organizace se sídlem v USA varovala před nárůstem počtu obvinění z „podvodu“ vznesených proti pastorům a vedoucím domácích církví v pevninské Číně.

Portál Christian Today informuje, že podle těchto obvinění je tradiční praxe odvádění desátků a darů v církvích nezákonná.

Zpráva uvádí, že úřady k vykonstruovaným obviněním proti domácím církvím využívaly zákony o náboženské činnosti aktualizované v červnu loňského roku.

Několik pastorů a členů staršovstva domácích církví v Číně bylo posláno do vězení, včetně pastora Hao Zhiweie z domácí církve v provincii Chu-pej, který byl odsouzen k osmi letům vězení. Hao Ming a Wu Jiannan v provincii S-čchuan čelí možnému trestu až 10 let vězení.

Čína uznává pouze pět náboženských skupin, které se podřizují vlivu vlády. Křesťané z neregistrovaných církví nesou největší tíhu pronásledování.

„Jsme vážně znepokojeni tím, jak komunistický režim zachází i se státem posvěcenou církví,“ uvedl v prohlášení prezident a zakladatel ChinaAid Bob Fu. „Dříve požadovali výhradní věrnost komunistické straně, ale od 20. celostátního sjezdu strany přesunuli důraz na spojenectví se Si Ťin-pchingem.“

„Jejich cílem,“ dodal, „není jen prezentovat ‚socialismu spřátelenou‘ církev; doufají, že ji vymažou. Mezinárodní společenství musí o těchto trendech a vývoji vědět, protože Čína je na globální scéně stále na vzestupu.“

Komunistická strana se i nadále soustředila na náboženskou sinizaci.

„Před zahájením sjezdu, během něj i po něm čínské státní náboženské skupiny zahrnovaly prezidenta Si extravagantnějšími slovy a frázemi než čínská státní média, což ukazuje, že náboženská sinizace se vyvíjí od podpory ČKS k uctívání a věrnosti Si Ťin-pchingovi,“ dodává zpráva.

Čínská vláda také zavedla přísná nařízení proti náboženskému obsahu na internetu, což mělo podle ChinaAid za cíl „odstranit křesťanství z kyberprostoru“. Organizace zdůrazňuje, že od zavedení „administrativních opatření pro internetové náboženské informace a služby“ v roce 2022 čelí křesťané „bezprecedentní“ cenzuře na internetu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image