Zajímavosti o papežích, odhalování podvodů a následovníků řádu chaosu a temna s tichým budováním neodvratného proroctví Bible

 • František jako nesvatý neotec (papež) protlačuje žehnání hříchu a homosexuálům

  1. Korintským 6:9 “Nebo nevíte, že hříšníci nezdědí Boží království? Nenechte se oklamat: ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani muži, kteří souloží s muži.”

  Video: Papež František o homosexualitě: „Být homosexuálem není zločin

  Další papežovo šílenství se vyznačuje láskou k vakcínám, potratům a očividně i dokonalému lhaní a v neposlední řadě i Mariáskému modlářství v přímé vzpouře proti 3. a 4. přikázání v Exodus 20, kde lze nalézt celé Desatero, které má být překrouceno a doplněno o rovnoprávnost mezi všemi pohlavími a další pekelná překvapení!

 • Papež František Bergoglio je historicky prvním jezuitským papežem. Jezuité jsou největším kněžským řádem spojeným s římskokatolickou církví. Když je kněz vysvěcen do jezuitského řádu, musí složit jezuitskou přísahu. Tuto přísahu lze nalézt v Knihovně Kongresu USA. Součástí jezuitské přísahy je slib, že povedou válku proti “kacířským protestantům” a zednářům a že je při vhodné příležitosti vyhladí ze země, rozpoutá proti nim válku, tajně nebo otevřeně, jak je mi přikázáno, abych je vyhladil a vyhubil z celé tváře země. Nebudu šetřit nikoho bez ohledu na věk, pohlaví nebo společenské postavení. Nebudu váhat potrestat tyto takzvané “kacíře” upálením, oběšením, uvařením, uškrcením nebo pohřbením zaživa. Nebudu váhat ublížit jejich ženám a dětem, včetně nemluvňat, kterým rozdrtím hlavy o zdi. Je mou povinností vymýtit jejich odpornou rasu.

Je faktem, že současný papež je jezuita, ať už to přijímáte, nebo ne.

 • V široce uváděném rozhovoru s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem, hlavou katolické církve, papež František na oko “potrestal” izraelskou vládu proti Hamasu a řekl, že je cituji “zakázáno reagovat terorem na teror”. Při srovnání spravedlivé sebeobranné války Izraele s barbarstvím Hamasu papež František opakuje hříchy papeže Pia XII z nacistické éry, kdy tajně podporoval síly zla, které se snaží vyhladit národ a zrazuje svou svěřeneckou povinnost hlavy katolické církve chránit křesťany na celém světě před stejnou vražednou nenávistí namířenou proti Židům, kteří si neuvědomují, že jsme v této válce spolu. Jsem Warren Goldstein, hlavní rabín Jižní Afriky.

Teroru bude ve vzpouře osobní, ideologické, či neduchovní vždy spousty, včetně očkovacího blouznění na chřipku, kterou tajně jezuité na popud papeže přejmenovali na “smrtelný” a “mutagenní virus”. fakta však dokazují, že je tento neizolovatelný virus stále pouze manipulativní hrou plně podřízených médií, které vám mor rádi sdělí, co si zrovna ve chvíli jejich naslouchání máte myslet. Doslova.

 • Po několika měsících se stal papežem Pavel IV, který se mj. natolik nudil svou prací, že byl dokonce schopný hlásat proslovy, jako “bla, bla, bla”. Aby se zabavil, začal záměrně strašit lidi, kterým tvrdil, že je rád poznává, kdy poté zmiňoval, že je jejich biologický otec. Řekněte sbohem, dodával.
  Existovala teorie, která tvrdila, že existuje dvojník, který za něho vykonává úkoly, ale někteří se ptali jestli byl ďábel nebo věděl dost o náboženství.
  Vatikán nařídil, aby se papež vyzpovídal ze své lenosti.

Další aktualizace v článku brzy…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image