Komunita

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 7 hodin, 26 minuta · 

  KDE HLEDAT VITAMÍNY? PODROBNÝ SEZNAM:

  ▫️А – mrkev, citrusové plody, máslo, sýr, vejce.
  ▫️D – mléko, vejce, tresčí játra, tučné ryby.
  ▫️Ε – kukuřičný olej, slunečnicový olej, olivový olej; hrášek.
  ▫️Κ – zelená listová zelenina, špenát, růžičková kapusta, bílé zelí a květák, celozrnné obiloviny.
  ▫️Β1 – vepřové maso, oves, lískové oříšky.
  ▫&#…[Číst více]

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 2 dny · 

  Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.
  Žalm 1:1

  Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, neshoříš, plamen tě nespálí.
  Izajáš 43:2

  Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, ab…[Číst více]

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 2 dny · 

  Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
  Galatským 5:22-23

  Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.
  2. Timoteovi 1:7

  Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé úmysly kéž naplní!
  Žalm 20:5

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 2 dny · 

  Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem.
  1. Korintským 15:3-4

  S odhodlanou myslí a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista.
  1. Petrův 1:13

  Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvot…[Číst více]

 • Deponativ napsal nový příspěvek před 1 týdden, 2 dny · 

  Lidská krátkozrakost ještě nikdy nebyla natolik cenná, aneb Bill Gates potřebuje další globální záminky pro trvalé zavedení "CoV-ID" pasů a "CO2" povolenek! Miliardář Bill Gates varoval Austrálii, aby se připravila na „příští pandemii“, která může být způsobena člověkem a bude

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 2 dny · 

  Jak známo, tak nikým nevolený Bill Gates je nepsaným vlastníkem WHO, jejímž hlavním sponzorem je již několik let – a to nejen přes Nadaci Billa a Melindy Gatesových, ale i přes jím financované farmaceutické firmy (zejména vakcinační aliance GAVI).

  Pokud by tak WHO na základě schválených Mezinárodních zdravotních předpisů vyhlásila ještě le…[Číst více]

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 4 dny · 

  Tento doc dokument je záznam ze facebooku,
  přepíšu sem co největší část textu z dokumentu doc, protože dokument doc nemusí mít každý možnost otevřít, tááákže :

  Petra Holubová
  Včera v 14:01
  Teď jsem pročítala nějaké diskuse o očkování na Modrém koníku a jsem v šoku, proto k tomu napíšu svůj názor. Maminky tam píší, že když vyjádřily obavy o bezpe…[Číst více]

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 5 dnů · 

  Vaše vláda zaplatí Pfizeru za jeho produkt penězi vybranými z daní…

  Potom vás omezí na vašich přirozených právech, dokud si tento produkt Pfizeru nevezmete…

  Následně zajistí Pfizeru finanční beztrestnost, pokud vás jeho produkt poškodí…

  Je vaše vláda podřízenná dceřinná společnost Pfizeru ??

  • Zdroj nebyl nalezen, jedině autor v zápatí článku.
   Jde o to, že vakcinace proti (neexistujícímu – mediálně vyšvihnutému děsu) čemusi v podobě rádoby zabijáckého viru obsahuje grafen! Grafen je vodivý a je i magnetický, proto existuje stránka Hrdninovesteckou.cz – na stránce je sekce „magnet“. A to je to oč tu běží – je to nano čip podávaný injekcí, to je skutečně celé. Na letišti procházíte indikátorem železných věcí, to zaznamená i grafen – zjistí to tedy, jestli je člověk „očkován“. Blik? A totalita je na světě.

  • Úžasný návod, jak se klanět šelmě – být součástí jejího systému a využívat ho (klanění se šelmě)!

   BIBLE na tohle má jasnou a bohužel jednosměrnou odpověď:

   Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu.
   Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.
   A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
   aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
   To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

   – Zjevení Janovo 13

   Bill Gates má patent na digitální kryptoměnu, která má těmito bezbožníky nahradit (prvně dematerializovat) současnou hotovost – mince, bankovky. Číslo patentu je: 060606

   Trojúhelník má trojici 60° úhlů, tedy 60, 60, 60.

   To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

   – Zjevení Janovo 13, 18

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 5 dnů · 

  Komentář: Rusák to říká otevřeně, že nás chce všechny zničit, zotročit nebo zabít, pokud se mu nepodvolíme a stejně se tu najdou mezi námi tací, kteří budou žvatlat něco o nutnosti jednání s vrahy a zločinci o míru, o tom že nejsme ve válce atd.

  je ostuda, že svět dělá kolem russka takové tanečky, jsou to vrazi a zločinci a ztratili právo na exis…[Číst více]

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 5 dnů · 

  Psychologická manipulace je už téměř všude. Lidé si také mysleli, že vakcína je záchrana. Rozjela se proto tak megalomanská, obludná manipulace, co lidi zneužila ti se naopak ještě se chlubili svou „zodpovědností“ (místo toho, aby manipulace prokoukli), z čehož plyne jedno menší poučení a možná cennější než zlato – zodpovědnost je člověku k niče…[Číst více]

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 1 týdden, 6 dnů · 

  Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.
  Jakubův 1:17

  Každému dávejte, co jste povinni: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu vážnost, tomu vážnost, komu čest, tomu čest.
  Římanům 13:7

  Může se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? praví Hospodin. Já přece naplňuji nebe…[Číst více]

 • Deponativ napsal nový příspěvek před 1 týdden, 6 dnů · 

  5G záření nešíří žádné nákazy, ani nikdy izolovatelný "C.o.V. – ID". Zesilování mikrovlnného záření, účinně oslabuje organismus a zamezuje okysličování krve Expert na zbraně Mark Steele varoval veřejnost, že 5G je zbraňový systém určený k zabíjení lidí, který se tváří jako

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 2 týdny · 

  Bývalý britský premiér Tony Blair vyzval britskou, evropskou a americkou společnost, aby používala velká data k zaznamenání toho, zda byl člověk očkován

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 2 týdny · 

  Zato on zná mé cesty i mé zastávky; ukážu se jako zlato, až mě vyzkouší. Má noha se přidržela jeho šlépějí, sledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z ní.
  Jób 23:10-11

  Kdo by byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh?
  Žalm 18:32

  Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat!
  Žalm 118:6

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 1 den · 

  Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.
  2. Petrův 3:9

  Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho c…[Číst více]

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 1 den · 

  I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se stejným odhodláním vyzbrojte i vy. Kdo trpěl na těle, skoncoval s hříchem.
  1. Petrův 4:1

  O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.
  Jan 14:13

  Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova.
  E…[Číst více]

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 1 den · 

  Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a v Pánově učení.
  Efezským 6:4

  Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám.
  Matouš 6:14

  Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.
  Efezským 4:2

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 2 dny · 

  VIDEO: Andrej Babiš má pravdu, opravdu hrozí zatažení ČR do války na Ukrajině, ale je to naplánováno trochu jinak, než jak se píše na billboardu! Vláda Petra Fialy potřebuje prezidenta na své straně, protože po vyhlášení válečného stavu vládou se prezident stane automaticky vrchním velitelem vševojskových sil AČR! Právník spatřuje Pavla jako…[Číst více]

 • Deponativ zveřejnil aktualizaci před 2 týdny, 2 dny · 

  A bez víry si přece jeho oblibu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají.
  Židům 11:6

  Vždyť přikázání „Necizolož, nezabíjej, nekraď, nezáviď“ a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“
  Římanům 13:9

  Vlastní povýšenost člověka poníží, kdo je poníženého duc…[Číst více]

 • Zobrazit více