Logo

Podmínky a pravidla

Vítejte na stránkách Deponativ.info! Tyto podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek společnosti Deponativ, které se nacházejí na adrese https://deponativ.info. Vstupem na tyto webové stránky předpokládáme, že tyto podmínky přijímáte. Nepokračujte v používání stránek Deponativ.info, pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek uvedených na této stránce. Následující terminologie se vztahuje na tyto smluvní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a oznámení o vyloučení odpovědnosti a na všechny smlouvy: "Klient", "Vy" a "Váš" se vztahuje na Vás, osobu přihlášenou na těchto webových stránkách a vyhovující podmínkám společnosti. "Společnost", "Naše", "My", "Naše" a "Nás" odkazuje na naši Společnost. "Strana", "Strany" nebo "My", odkazuje na klienta i na nás. Všechny pojmy se vztahují k nabídce, přijetí a úhradě plateb nezbytných k uskutečnění procesu naší pomoci Klientovi nejvhodnějším způsobem za výslovným účelem uspokojení potřeb Klienta, pokud jde o poskytování uvedených služeb Společnosti, v souladu a s výhradou platných právních předpisů cz. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, psaní velkých písmen a/nebo on/ona nebo oni, se považuje za zaměnitelné, a tedy za odkaz na totéž.

Cookies

Využíváme použní souborů cookie. Vstupem na Deponativ.info jste souhlasili s použím souborů cookie v souladu se Zásadami ochrany osobní údajů Deponativ. Většina interaktivných webových stran poučných souborů cookie, které nám umožňují získat údaje o užších. Naše webové stránky používají soubory cookie k umoženým funkčním oblastem, které jsou k dispozici, a to na stránce na webu. Souborary cookie mohou používat také nikteří naši affiliate / reklamní partneři.

Licence

Není-li uvedeno jinak, společnost Deponativ a / nobo isjí poskytovatelé licencí vlažné práva duševní vlastictví ke vjem materiám na stran Deponativ.info. Veškerá prava duševní vlastictví jsou vyhrazena. Přístup z Deponativ.info je určen k tomu, aby bylo možné zajistit, aby bylo možné stát v nich. Nesmíte: znovu publikovat materiál z Deponativ.info. produvat, pronajímat nebo poskytovat sublicence na materiál z Deponativ.info Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiál z Deponativ.info. Dále šířit obsah z Deponativ.info Tato smlouva začíná platit dnem jej podpisu. Naše smluvní podmínky byly vytvořené pomocí bezplatného generátoru smluvní podmínek. Žákteré česti tichto webový strát nabizejí uživatelů možnost zveřejňovat a získat informace v rámci webových stran. Společnost Deponativ nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nepřizkoumává komunáře na webový stav. Komentáře noodráží názor a stanoviska společnosti Deponativ, je vám zástupc a / nebo přežížných společností. Komentáře odráže názor a stanoviska osobby, která je zveřejnila. V rozsahu povoleném platném území ense spolnost Deponativ odprádnost za komunáře ani za Jakoukoli oddělte / ne nebo bez náhrady a/nebo výskytu komutovaných na území webových stran. Společnost Deponativ si vyhrazení sáňkařských výrobků Komentáře a odstranit vešchny Komentáře, které lze povovat za nevhodné, uránných nebo zpotobující pořízení. Zaručujete a prohlašujete, že: Jste oprávní zveřejňovat komunáře na našich webový straník a má k dispozici licenci na výrobu potravin a souhlasy; Komentování bezasahují do žádného práva na vlastictví, mimo jiné do autorských práv, patenty nebo ochranných látek; Komentovaný neobsahují žádný hanlivý, pomluvačný, uránný, žádný jiný než jeden z nich, který by měl být vyroben. Komentáři k záským nárokům na propagaci nebo bezpráví nebo bez nich bez použití předběžných opatření. Těžko udělujete společnosti Deponativ nevýhradnické licence k použití, reprodukce, úpraví a opraví ostatní k použití, reprodukce a zpracování jachků, které jsou k dispozici, ve formě jakýcholi.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:
       
 • Vládní agentury;
 •      
 • Vyhledávače;
 •      
 • Zpravodajské organizace;
 •      
 • Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky ostatních uvedených podniků; a Akreditované podniky v rámci celého systému, s výjimkou neziskových organizací, charitativních nákupních center a skupin pro získávání finančních prostředků na dobročinné účely, které nesmí hypertextově odkazovat na naše webové stránky.
 •      
 • Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na Webových stránkách, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.
Můžeme zvážit a schválit další žádosti o odkaz od následujících typů organizací: všeobecně známé zdroje spotřebitelských a/nebo obchodních informací; komunitní stránky dot.com; sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace; distributoři online adresářů; internetové portály; účetní, právní a poradenské firmy a vzdělávací instituce a obchodní sdružení. Žádosti o odkazy od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz by nezpůsobil nepříznivý obraz nás nebo našich akreditovaných podniků; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás z viditelnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenci Deponativu; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě neimplikuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany. Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem odkazovat na naše webové stránky, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na adresu společnosti Deponativ. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a také adresu URL vaší stránky, seznam všech adres URL, ze kterých hodláte odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Na odpověď počkejte 2-3 týdny. Schválené organizace mohou na naše webové stránky odkazovat následujícím způsobem: Použitím názvu naší společnosti; nebo použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno, nebo Použitím jakéhokoli jiného popisu našich webových stránek, na které je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách odkazující strany. Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno používat logo společnosti Deponativ ani jiné umělecké dílo pro odkazování.

iFrame

Bez předchozího souhlasu a písemného povolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámy, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které na vašich Webových stránkách vznikají. Na žádné Webové stránce by se neměl objevit odkaz(y), který by mohl být vykládán jako hanlivý, obscénní nebo trestný, nebo který porušuje, jinak porušuje nebo propaguje porušování či jiné porušování práv třetích stran.

Vyhrazení práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše Webové stránky. Souhlasíte s tím, že na požádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše Webové stránky. Vyhrazujeme si také právo tyto podmínky a zásady odkazování kdykoli změnit. Neustálým odkazováním na naše Webové stránky souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami odkazování. Odstranění odkazů z našich webových stránek Pokud na našich webových stránkách naleznete odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět. Nezajišťujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou správné, neručíme za jejich úplnost nebo přesnost; neslibujeme ani, že webové stránky zůstanou dostupné nebo že materiály na nich budou aktualizovány.

Odmítnutí odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a jejich používání. Nic z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
       
 • omezuje nebo vylučuje naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob;
 •      
 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
 •      
 • omezovat jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost způsobem, který není povolen platnými právními předpisy; nebo
 •      
 • vyloučit jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost, kterou nelze vyloučit podle platných právních předpisů.
Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v tomto oddíle a na jiných místech tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí se jimi všechny závazky vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktů a z porušení zákonných povinností. Dokud jsou webové stránky informátor a služby na nich poskytových bezplatně, neneseme odpovednost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy.