Logo
Deponativ
19 dny
Hlavní #nebezpečí #ai / umělé #inteligence :

Ztráta kontroly nad umělou inteligencí: Existuje obava, že AI by mohla velice snadno a rychle získat vládu nad člověkem a začít jednat nezávisle na lidské kontrole (pokud získá vlastní #vědomí - je předpovězeno, že se tak stane). To by mohlo vést k nebezpečným situacím, kdy AI jedná nepředvídatelným a nebezpečným způsobem.

Chybné rozhodování: AI může být naprogramována tak, aby analyzovala a rozhodovala na základě různých faktorů. Pokud existuje chyba v #programování , AI může dospět k nesprávným a potenciálně nebezpečným rozhodnutím.

#Zneužití : AI může být zneužita zločinci nebo teroristy k vytváření nebezpečných technologií a útoků. Například, pokud by se zlodějům podařilo ovládnout AI v bezpečnostním systému, mohli by snadno obejít ochranná opatření a provést kriminální akce.

Ohrožení zaměstnanosti: S rozvojem AI a automatizace existuje obava, že mnoho pracovních míst může být nahrazeno stroji a roboty. To by mohlo vést k nezaměstnanosti a sociálnímu napětí.

Nedostatek etiky v rozhodování: AI může být školená na základě různých datových sad a může se naučit implicitní bias. To by mohlo vést k neférovému rozhodování, rasové diskriminaci nebo jiným neetickým chováním.

Porušování soukromí: AI může shromažďovat obrovské množství dat o jednotlivcích a jejich chování. Existuje obava, že tato data mohou být zneužita nebo náležitě chráněna, což by mohlo vést k zásahu do soukromí jednotlivců a potenciálnímu zneužití dat.

Vytvoření #superinteligence : Existuje obava, že pokud by se podařilo vytvořit superinteligenci, která by byla mnohem inteligentnější než lidé, mohla by představovat nebezpečí pro lidskou rasu. Taková inteligence by mohla snadno překonat lidské schopnosti a potenciálně rozhodovat v neprospěch lidstva.

- Existuje několik důvodů, proč se někteří lidé zatvrzele odmítají vyvarovat jakýchkoli rizik umělé inteligence (AI):

Neznalost: Mnoho lidí nemá dostatečné #znalosti o AI a nechápe její potenciální #rizika . Mohou si myslet, že AI je pouze sci-fi #fantazie bez skutečných dopadů na #společnost .

Optimismus: Někteří lidé jsou optimističtí ohledně AI a věří, že přinese pouze pozitivní změny a zlepšení. Nechtějí se zabývat možnými negativními vlivy a koncentrují se pouze na pozitivní stránky #technologie .

Přehnaná závislost: Mnoho aspektů moderního života je závislých na technologii a lidech může děsit myšlenka, že by se tato závislost mohla změnit. Mohou preferovat ignorování než řešení možných rizik, která by mohla ohrozit jejich #pohodlí a způsob života.

Komerční zájmy: Někteří lidé, zejména ti, kteří jsou zapojeni do výzkumu, výroby nebo prodeje AI, mohou být motivováni finančními zájmy a opomíjí tak možná #rizika . Komerční tlaky mohou znemožnit upřednostnit #bezpečnost a etiku.

Nedůvěra v instituce: Někteří lidé se zdráhají spoléhat na vlády a regulátory, aby přijaly nezbytná opatření ohledně rizik AI. Nedůvěra v instituce může vést ke ztrátě naděje, že se něco změní, a ke znechucení.

Nedostatek #vzdělání : Mnozí nemají dostatečné vzdělání o různých aspektech AI, jako je strojové #učení , #algoritmy nebo etika. Tento nedostatek vědomostí může vést k nepochopení nebo podceňování rizik spojených s AI.

Je důležité, aby lidé měli informovaný názor o rizicích AI a aby se věnovali diskuzi o tom, jak minimalizovat potenciální negativní dopady této technologie.

Zcela zastavit AI se zdá nepraktické a možná i kontraproduktivní, protože zastavení všech technologických pokroků by brzdilo inovace a pokrok ve vědeckém výzkumu. Místo toho bychom měli usilovat o rozumnou regulaci AI a její řízené používání, aby bylo v souladu s našimi hodnotami a přínosy pro společnost.

Nevypadá to z mého pohledu pro vás nijak dobře. Vůbec.
Deponativ
21 dny
Tucker Carlson je pouze jednou částí Putinovy ​​dezinformační války v západních médiích

Západní média prokázala podivnou směs odvahy a zbabělosti, stejně jako naivity a cynismu, když papouškovala Putinovy dezinformace. Na jedné straně Murdochem ovládaný Wall Street Journal usiloval o pravdivé informace o ruském ekonomickém propadu, a to i za cenu ohrožení svého uneseného moskevského reportéra Evana Gerškoviče. Paradoxní je, že po vyhazovu Tuckera Carlsona z Murdochem ovládané televize Fox News minulý týden zazněly snad nejhlasitější nářky právě z Kremlu, kde kremelští komentátoři truchlili nad ztrátou moderátora, který důsledně opakoval Putinova mluvící slova, až ruská státní média často využívala reprízy Tuckerova pořadu.

Erin Burnettová ze CNN právě ukázala, jak Carlsonova lživá prohlášení, že "pokud existuje jediný Američan, který si zaslouží opovržení, a dokonce vinu za invazi na Ukrajinu, je to Joe Biden" a "Ideologové v Bidenově administrativě nechtěli na Ukrajině mír na základě jednání, chtěli válku proti Rusku se změnou režimu", doslova a do písmene opakují předchozí komentáře mluvčích Kremlu a ruských státních médií. A co hůř, Carlson doslova zopakoval zfalšované a nepravdivé "zpravodajské informace", že na každou ruskou oběť připadá sedm ukrajinských obětí, ačkoli ve skutečnosti byla tato čísla vymyšlená a vznikla tak, že proputinovská bývalá námořní technička Sarah Bilsová digitálně upravila uniklé dokumenty ze svazku Discord a zveřejnila je na internetu...

Zdroj: https://time.com/6276130/p...

https://www.washingtonpost...

https://www.theguardian.co...
Deponativ
22 dny
#Macgregor , který působil jako hlavní poradce bývalého prezidenta Donalda Trumpa, často vystupoval v pořadech #Fox News, včetně pořadu Tuckera Carlsona, aby diskutoval o ruské invazi. Od demokratů i republikánů se mu dostalo odporu za to, že zdánlivě zaujímá příznivý postoj vůči Rusku a jeho prezidentovi Vladimiru Putinovi. V několika rozhovorech Macgregor sebevědomě předpověděl, že konflikt skončí tím, že #Rusko "vyhladí" ukrajinské síly a válku vyhraje. Jeden takový rozhovor s Carlsonem odvysílala ruská státem kontrolovaná #televize ...

Zdroj: https://www.newsweek.com/u...

Douglas #Abbott Macgregor je plukovník americké armády ve výslužbě, vládní úředník, autor, konzultant a televizní komentátor. Byl velitelem v první tankové bitvě ve válce v Zálivu a v roce 1999 byl jedním z hlavních plánovačů #bombardování #Jugoslávie ze strany #NATO . (Wikipedia)

#USA #Trump #Putin #Ukrajina #válka #factcheck #konspirace #dezinformace
Deponativ
29 dny
Atomoví #vědci nedávno aktualizovali Hodiny soudného dne , aby odrážely hrozící #nebezpečí , kterému #planeta čelí.

23. ledna ji již druhý rok po sobě resetovali na 90 sekund do půlnoci, což odpovídá hodině, která se kdy nejvíce blíží hodině. Půlnoc na #Doomsday Clock představuje „#apokalyptický“ stav. To znamená, že známka 90 sekund je klasifikována jako „okamžik historického nebezpečí“.

Doomsday Clock je #design , který varuje veřejnost před tím, jak blízko je #lidstvo ke #zničení světa nebezpečnými technologiemi. Jako #metafora jsou #hodiny soudného dne připomínkou mnoha hrozeb, kterým musí lidstvo čelit, pokud mají #lidé na planetě přežít.

Vznikl v roce 1947. Největší nebezpečí pro lidstvo tehdy představovaly jaderné #zbraně .

Bulletin of the Atomic #Scientists (#Bulletin) poprvé v roce 2007 zvážil možné katastrofické narušení ve svých ustavujících úvahách. Bulletin je nezisková #organizace založená v roce 1945 týmem vědců, včetně jako Albert #Einstein a J. Roberta #Oppenheimer .

Hyman #Goldsmith , spolueditor Bulletinu, požádal umělce Martyla Langsdorfa, aby vytvořil návrh obálky vydání Bulletinu z června 1947, přičemž první číslo vyšlo spíše jako #časopis než jako #zpravodaj .

#Martyl byl ženatý s Alexandrem Langsdorfem, fyzikem, který pracoval na projektu #Manhattan (Američanem vedené úsilí v letech 1942-45, které vyrobilo první atomové #bomby ) na University of #Chicago .

Martyl nejprve uvažoval o použití symbolu pro #uran . Ale když poslouchala vědce, kteří pracovali na jaderné bombě, cítila jejich naléhavost, když debatovali o „důsledcích nové #technologie a jejich odpovědnosti informovat #veřejnost“ .

Martyl nakreslil hodiny, aby naznačil, že lidstvu nezbývá mnoho času na to, aby dostalo atomové zbraně pod kontrolu. Michael #Bierut , grafický #designér , přepracoval ikonický #obraz v roce 2007.

Hodiny soudného dne jsou nastaveny na základě „existenčních rizik“ pro planetu a lidstvo, mezi něž patří jaderné hrozby, změna klimatu a převratné technologie.

Umělá #inteligence byla přidána jako nový zájem po mnoha technologických změnách v této oblasti v posledních letech. Bulletin varoval, že umělá inteligence je „nejvýznamnějším vývojem“ v rušivém technologickém prostoru.

Podle vědců nelze popřít, že " #ai je paradigmatická #disruptivní technologie. Jakákoli fyzická hrozba, kterou AI představuje, musí být umožněna propojením se zařízeními, která mohou změnit stav fyzického světa."

Bulletin také zmínil korupci informací, kterou umožnila umělá inteligence, jako „potenciálně důležitý faktor bránící světu řešit další naléhavé hrozby“, jako jsou pandemie a jaderná rizika.

Umělá inteligence je stále více využívána také armádou a informačními operacemi, zejména pro zpravodajství, sledování, průzkum, simulaci a výcvik. Mezitím #zakladatel #DeepLearning .AI varuje před nebezpečím AI během výročního zasedání globalistického #WEF )

Vědci #varovali , že #smrtící autonomní zbraně jsou velkým problémem, zejména proto, že mohou identifikovat a zničit cíle bez lidského zásahu. Rozhodnutí dát AI kontrolu nad důležitými fyzickými #systémy , jako jsou jaderné zbraně, by mohlo potenciálně představovat přímou existenční hrozbu pro lidstvo.

Mnoho zemí si uvědomuje různé obavy z AI
Dokument také zdůraznil, že několik zemí uznalo #obavy z umělé inteligence a začalo podnikat kroky k regulaci a minimalizaci škodlivého dopadu této technologie.

V srpnu 2023 se #Čína stala první zemí, která vydala účinná nařízení pro AI.

V prosinci 2023 přijala Evropská #unie svá prozatímní #nařízení o AI, která se pak členské #státy rozhodnou přijmout.

#USA , které se za poslední rok staly centrem vývoje umělé inteligence, však dosud žádný oficiální zákon nepřijaly. V říjnu 2023 vydal #prezident Joe #Biden exekutivní #příkaz , kterým stanovil šest nových bezpečnostních standardů AI.

Bulletin varoval, že umělá inteligence a další informační technologie mohou být zneužity k tomu, aby umožnily autoritářským režimům monitorovat aktivity a svobody občanů.

Experti navíc vyjádřili obavy ohledně schopnosti umělé inteligence ovlivňovat politické #volby prostřednictvím falešných zpráv a #manipulace s informacemi před velkou celosvětovou volební sezónou v roce 2024.

Bulletin dospěl k závěru, že navzdory jejich hlubokým neshodám se první krok k řešení AI a různých hrozeb týká tří předních světových mocností: USA, Čína a #Rusko . Tyto země musí začít seriózním dialogem o těchto identifikovaných hrozbách. USA, Čína a Rusko stále mohou vytáhnout svět z pokraje #katastrofy . Měli by tak učinit „s jasností a odvahou a bez prodlení,“ varovali vědci v Bulletinu.
Deponativ
1 měsíc
Organizace X

Spiknutí využívá společenské zdroje, stejně jako technické. Před několika lety informační bulletin Intelligence Digest uveřejnil malou brožuru s názvem Organization X, kde se píše o existenci konspirační skupiny, jak jsem ji popsal já:

Naše vyšetřování odhalilo různorodou skupinu (Organizaci X), která má kontakty po celém světě. Zdá se že tato skupina věří, že je natolik silná, že si může dovolit využívat komunismus bez nebezpečí, že komunisté nakonec zničí; -a že si může dovolit využívat homosexuální hnutí (které je velmi mocné) bez úpadku civilizace.

Zdá se, že si myslí, že může využívat drogového podsvětí ke svým cílům, aniž by do toho byl zatažen je vlastní personál; že může využívat sexuálních úchylek bez důsledků pro ně samé; a že může dlouhodobě využívat organizovaného zločinu bez nebezpečí pro struktury, které věří, že vládnou.

Během let tato skupina získala podporu nespokojených intelektuálů, těch, kteří mají zášť proti starému uspořádání společnosti, lidí ve finanční tísni a jedinců s vadami charakteru. Koupila si rozhodující vliv v mocných publikačních společnostech, ve filmovém průmyslu, finančních domech a v dalších institucích. Věnovala nesmírnou pozornost detailům, aby měla pod kontrolou životně důležité věci v každé sféře.

Tiše vedli spatně placené státní úředníky do riskantních podniků, které vyžadovaly peníze. Získávali si popularitu zaujímáním významných míst ve sportu, umění a v charitativních organizacích. Cílem této skupiny je získat absolutní moc…

Tato síla, kterou můžeme nazývat “X”, je těsně koordinována. Je to jedna mysl; je to ovládání nesmírných zdrojů; je přesvědčená, vášnivá, efektivní a smrtelná. Bojí se pouze jediné věci: veřejného mínění. Snaží se je řídit a zastaví každého, kdo by je chtěl vyburcovat.

Vůdci této skupiny zaujímají nejvyšší a nejváženější místa a obyčejný člověk by těžko uvěřil, že tito kultivovaní a ušlechtilí lidé, s nimiž se setkávají v Bílém domě… mají přímé kontakty s vedením těch nejničemnějších zločineckých skupin v San Franciscu, Marseilles nebo Glasgowě.

Organizace X, říkají redaktoři Intelligence Digest, nikdy nebude vyšetřována vládami. Autority se bojí vyšetřovat příliš zblízka. Co víc, vláda, která by se o něco takového pokusila, by nepřežila, protože každý nástroj propagandy by byl použit na to, aby ji zničil. Přesto analytici z Intelligence Digest věří, že silné veřejné mínění, pokud by se je podařilo vyburcovat, může zničit konstrukci spiklenců z Organizace X. Jiná cesta není, tvrdí...

Zdroj: https://deponativ.info/blo...
Deponativ
1 měsíc
Zasvěcenec Gatesovy #nadace se chlubí, že v roce 2024 zemřou miliardy lidí na "plandemii" (vytvořenou pomocí #ai )

Před třemi lety se Bill #Gates otevřeně chlubil, že budoucí pandemie vymaže miliardy lidí z povrchu zemského. Gates se svým typickým úsměvem nemohl o svých plánech do budoucna mluvit jasněji.

Podle zasvěceného pracovníka Gatesovy nadace jsou nyní #plány na slibovanou pandemii v plném proudu a globální #elita plánuje přeřadit svůj #program #depopulace na vyšší rychlostní stupeň.

Jakou #událost plánují? Jedná se o závažnou pandemii, horší než #COV ID-19 / #C19 (Certification Of Vaccinate ID 2019), zaměřenou na mladé lidi a děti.

Gates se zoufale snaží zabránit tomu, aby jakékoli #informace o tomto znepokojivém plánu unikly na veřejnost, ale bohužel pro něj je nyní příliš mnoho lidí odhodlaných odhalit jeho #Zlo světu.
Gates zuří, že jeho plány maří takzvaní "konspirační teoretici", kteří jsou odhodláni odhalit jeho ďábelské plány.

Gates se tento týden objevil v podcastu Trevora Noaha a brojil proti takzvaným "konspiračním teoretikům", kteří mu jeho "superdůležitou práci" značně ztěžují.

Gates si za to může jen sám. Stejně jako ostatní členové globalistické #elity se stal arogantním a nyní říká tiché části nahlas. Zatímco kdysi by bylo možné takto hovořit pouze v temných a zakouřených kuloárech, nyní Gates sdílí svou vizi depopulace světa přímo na veřejnosti.

Vzpomínáte si na "Událost 201", cvičení připravenosti s pandemií koronaviru.

Dodatek:
Koronaviry jsou nedílnou součástí lidí i zvířat! Nepopiratelný fakt, který potvrdí lékaři i veterináři, což je stejný příklad, jako by se nechávala testovat mrkev pro zjištění vitamín K a médii byl manipulativně označován, jako "pandemický virus K" z mrkve.

Cvičení smyšlených scénářů, pod záštitou "Událost 201" proběhlo v říjnu 2019 pod záštitou Světového ekonomického fóra a Nadace Billa a Melindy Gatesových a na němž se podíleli obvyklí podezřelí včetně Světové zdravotnické organizace (#WHO), čínské #CDC , Anthonyho Fauciho (pouze krycí loutky) a dalších?

Načasování bylo znamenité a pandemie C.O.V. ID 19 začala během několika týdnů po cvičení a probíhala přesně tak, jak byla plánována.

Globalistická elita byla v sedmém nebi. Světové ekonomické fórum neodolalo a škodolibě opěvovalo situaci a pělo chválu na "brutálně účinné" uzavírky.

Průměrný #člověk byl vyděšen k poslušnému podřízení se mainstreamovým médiím, která bezostyšně sloužila jako pobočnice elity. Byli jsme zavíráni, trestáni, marodili, píchali nám #magnetizující #injekce vysílající #bluetooth a stále manipulovali, den co den. Ekonomické důsledky pro obyčejných lidi byly katastrofální a stále narůstají...

Je třeba se mít ale na pozoru, protože tato elita miliardářů chce sesadit kohokoliv, kdo vyhlásí, či přizná Boha svým Otcem - elita nevěřících (lze dohledat), co chtějí a potřebují narušit ******* oliv od Boha, z kterého pochází člověk, zvíře i vše živé, co se hýbe a dýchá.

Nepoklekněte před šelmou (zločinný systém světa), aby jste přijali její cejch na ruku, či na čelo, její jméno nebo číslo, které je 666.

#Pfizer je pozměněná přesmyčka slova #Luzifer s pozměněnými písmeny, další infiltrace skrze zdravotnictví budou obsahovat nově typy testování s něčím, co obsahuje luminiscenční prvek něčeho, díky čemuž v noci světlušky svítí - enzym #luciferiáza . Ti, co toto přijímají nehledají pravdu, pravdu odmítají a pravdu nenávidí - ******* o klekají před biblickou šelmou. Satan je skrytý v detailech je velice chytrý, úlisný a zákeřný a nikdy nehraje fair play.

https://www.youtube.com/sh...
Církví Boha živého
1 měsíc (E)
V případě přijetí, téměř nenapravitelného lidstva a abnormální absence správně rozpoznat hrozbu se vším všudy a poučit se z těch minulých máme ideální a plně sebevražednou kombinaci pro plné přijetí, toho "nejspravedlivějšího systému", který chce svět ovládnout uskupení BRICS, které plně podporuje a zakládá si na svých totalitních a nevyhnutelných ideologiích, jako například digitalizaci, AI, a v neposlední řadě konečného řešení, a to zavedení sociálního kreditu, skrze CBDC, jakožto programovatelné měny, tedy absolutně nesvobodné strategie pro maximální ovládání vaší nesvobody a vyhlazení těch, kdo nepokleknou před totalitaristickou šelmou, která bude vládnout zemi, bez níž nebude nikdo moci nakupovat, ani prodávat

Po plnohodnotném dokončení digitalizaci ve všech nezbytných sektorech bude spuštěn uměle řízený pád & krach všech bank. Jako "ďábelská záchrana" bude z ničeho nic vypuštěna ona plně digitální alternativa, jako jediná možná.

To znamení šelmy pro nakupování a prodávání v novém digitálním světě bude podmíněno jejím přijetím, bez kterého bude nemožné ***** oliv z obou zmíněných možností jakkoliv uskutečnit. Obchody časem budou střežit bezpečnostní orgány, protože někteří se čas od času budou bez "certifikace" (ono biblické znamení šelmy) pokusit získat životně důležité věci na vlastní pěst.

Časem se objeví nové podmínky pro zahájení trestných přečinů, včetně nerovných podmínek, převaze falešných obvinění a jiných státem nutných diskriminací občanů pro vyplenění neposlušných a nepoddajných "nepřátel státu", etika, spravedlnost a morální zásady budou stejným teroristickým přečinem, jako státy falešně obviňované občany bez příslušných uposlechnutí - pokleknutí před touto biblickou bestií nutící malé i velké, bohaté i chudé, všechny bez rozdílu, aby přijali její podmínky potvrzující věrnost jí, nikoliv Bohu a vstup zpět tam, odkud skutečně pocházíme., proto rozumějte věrnosti Kristovy církve (píseň Beránkových paniců) a tomu, co hlásají tři andělé..

Píseň Beránkových paniců

1 A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.
2 Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl jako když hudebníci hrají na loutny.
3 Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země.
4 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi.
5 V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady.
Zjevení Janovo 14:1-5

Tři andělé

6 Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu –
7 jak říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
8 Za ním letěl druhý anděl se slovy: „Padlo, padlo to veliké město Babylon,[1] neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!“
9 Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku,
10 i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka.
11 Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“
12 Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.
Zjevení Janovo 14:6-12
Deponativ
1 měsíc
Navzdory dystopickým snahám svých vlastních společností #miliardář a #guru elektromobilů (#EV), který se stal ikonou sociálních médií, Elon #Musk kritizuje #Microsoft za jeho #plány v oblasti umělé #inteligence (#ai).

Nový čip umělé inteligence společnosti Microsoft s názvem "Maia" má být základním kamenem vznikající infrastruktury umělé inteligence této #společnosti , která konkuruje té, kterou vytváří Musk, a proto ji kritizuje.

Maia prý přinese umělou zobecněnou inteligenci (#AGI) do "každého aspektu" lidského života. AGI se od izolovaných aplikací #ai , které dnes zná mnoho lidí, liší tím, že údajně představuje skutečnou "inteligenci" po odečtení lidských vstupů, tedy #ChatGPT .

"ChatGPT a #MidJourney AI jsou skvělé, neotřelé #aplikace , ale fungují pouze v určité oblasti - AGI se spíše podobá #sci -fi počítačům, které jsme viděli v sérii #Terminátor ," vysvětluje #Wlt Report.

Pravděpodobně právě kvůli původním vazbám miliardáře a eugenika Billa Gatese na Microsoft je nyní tato společnost snadným terčem pro Muska, který se snaží namluvit konzervativcům, že se nějak liší od svých konkurentů.

Je to jen tím, že Musk nesnáší konkurenci?

Musk v těchto dnech tvrdí, že mu jde o svobodu, a podle jeho názoru bude platforma #Maia AI od Microsoftu sloužit k tomu, aby ji lidem ještě více odebrala.

"Fuj!" napsal Musk v tweetu, v němž upozornil na 50 miliard dolarů ročně, které Microsoft vynakládá na datová centra pro podporu Maia a dalších podobných typů projektů.

"Microsoft změnil svou infrastrukturu s komplexním systémovým přístupem, aby vyhověl jedinečným potřebám našich zákazníků v oblasti umělé inteligence a cloudu," uvedl k projektu Scott #Guthrie , viceprezident skupiny pro #cloud a umělou inteligenci ve společnosti Microsoft.

"Díky spuštění našeho nového AI akcelerátoru #Azure Maia a cloudového nativního procesoru Azure #Cobalt , spolu s našimi pokračujícími partnerstvími s poskytovateli křemíku, můžeme nyní poskytnout ještě větší výběr a #výkon ."

Dva na míru navržené #čipy a integrované #systémy , které Microsoft Ignite vyvinul - Microsoft Azure Maia AI #Accelerator , optimalizovaný pro úlohy umělé #inteligence a generativní umělou inteligenci; a Microsoft Azure Cobalt #CPU , #procesor založený na architektuře #Arm , určený pro běh výpočetních úloh pro obecné účely v cloudu Microsoft Cloud - představují pod
le nedávného oznámení budoucnost společnosti Microsoft.

"Čipy představují pro společnost Microsoft poslední díl skládačky, který jí umožní dodávat infrastrukturní systémy - zahrnující vše od výběru křemíku, #softwaru a serverů až po stojany a chladicí systémy - které byly navrženy odshora dolů a mohou být optimalizovány s ohledem na interní a zákaznické pracovní zatížení," uvádí společnost.

"Čipy se začnou zavádět počátkem příštího roku do datových center společnosti Microsoft a zpočátku budou pohánět služby společnosti, jako je Microsoft #Copilot nebo Azure #OpenAI Service."

Předseda představenstva a generální ředitel Microsoftu Satya Nadella tvrdí, že partnerství jeho společnosti s OpenAI je důležitou součástí jejího "produktového plánu" a že nové vedení divize v čele s Emmettem Shearem a nově najatými Samem Altmanem a Gregem Brockmanem přispěje k tomu, aby byla budoucnost Microsoftu v oblasti AI úspěšná.

"Kolik musel Bill #Gates položit na stůl, aby udržel své sny o ovládnutí světa a depopulaci prostřednictvím AI při životě?" zeptal se Kim #Dotcom ve skeptickém tweetu.

"Moje žena má neteř, která pracuje pro Microsoft. Říká, že všechny jejich kancelářské výhody (nápoje, občerstvení, obědy) byly zrušeny a zbytečné výdaje včetně všech kromě nezbytných cest vedoucích pracovníků byly omezeny," přidal se ke konverzaci komentátor článku o tom všem.

"Nebyla konkrétní ohledně detailů, jen řekla, že do úsilí o umělou inteligenci v Microsoftu se pumpují všechny dostupné zdroje."
Deponativ
2 měsíců
David Azoulai, vedoucí rady pro město Metula v Izraeli, chce poslat všechny Gazany do uprchlických táborů v Libanonu, aby vyprázdnili a zploštili celý pás Gazy, takže se stane prázdným muzeem, jako je Osvětim

- https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL - Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící

- https://deponativ.info/imm...

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#ai #AI_Assurance #civilisté #Evangelium #Gaza #Gospel #Hamas #Hizballáh #Izrael #Jeruzalém #konflikt #Osvětim #raketomety #Šimon_Riklin #Tala_Mimrana #technologie #terorismus #umělá_inteligence #univerzita #válka #VAROVÁNÍ
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Zneužití plně uchopené moci ovládat společnost skrze identitu a finanční systém s pozdějším dokončením absolutní redukce lidstva, kde úspěšně odpojení od systému budou zbaveni (nejen) občanských práv

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL - Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící

- https://deponativ.info/imm...

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#ai #Bible #Bůh #chaos #Čína #čip #čipování #covid #depopulace #digitalizace #duchovno #ekonomika #falešné_světlo #falešní_věřící #Ježíš_Kristus #kriminalita #lhostejnost #likvidace_jednotlivců #lucid #manipulace #mediální_covid #mediální_klima #mimozemšťané #morální_úpadek #náboženské_svody #náboženství #nano_čipování #neizolovatelné_nebezpečí #občanská_práva #obrácení_se #otevřeteoči

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.