Logo
Deponativ
2 dny
Církví Boha živého
3 dny
V Bibli je falešná církev (katolická) označena za smilnici / #sTRUMPet (#TRUMP & #SET - egyptský "bůh" s potomky #Anubis #Wepwawet , #Sobek a #MAGA ). Katolická #církev Kristova, nikoliv pronásledovaná křesťanská, je protestantská. #Pravoslavní #křesťané jsou hanlivě uráženi a označováni za protestanty! To je omyl, jsou to katolíci - katoličtí #protestanté odmítají jedinou Bibli, jediné Desatero a jediného Spasitele, Utěšitele a Přímluvce, Krista, a tak dál křečovitě útočí na 2. a 3. verš v Exodus 20 (Desatero Božích přikázání), které chce tato protestantská #Nevěstka zničit, aby její děti uctívaly Marii (vyvyšování člověka - přímá vzpoura proti Bohu, ohýbání Desatera Boha živého a jediného) a nahradily prvorozeného a jediného Syna Božího, Pána Ježíše Krista, jako jediného Vykupitele a (nikým nenahraditelného!) prostředníka, mezi námi lidmi a Bohem - #idolatrie . #TIME nebo EWIL/EVIL?
Deponativ
3 dny
Cílem ve válce není porazit Rusko, ale dostat ho z Ukrajiny a umožnit jí svobodný rozvoj, má právo na své místo na slunci, řekl dnes prezident Petr Pavel na shromáždění v centru Prahy k druhému výročí ruské vojenské agrese. Válku na Ukrajině vede Rusko proti způsobu života, který si chce Ukrajina vybrat, proti světu, ve kterém platí pravidla, dodal. Prezident poděkoval dobrovolníkům, kteří pomáhají uprchlíkům i bojují na ukrajinské straně.

Zdroj: https://whatsapp.com/chann...
Deponativ
4 dny
Na otce Stěpana opakovaně tlačila ruská policie a FSB, aby se přestěhoval do moskevského patriarchátu. Řekl jim, že nemůže zradit svou přísahu a komunitu…

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#křesťané #Kristova_Církev #likvidace_Kristovy_církve #Moskva #mučení #perzekuce #pravoslavná_církev #pronásledování #Rusko #smrt #Ukrajina #válečné_zločiny #válka_na_Ukrajině
Deponativ
4 dny
Generální tajemník OSN António Guterres a více než padesát států vyzvali Rusko, aby ukončilo válku na Ukrajině a okamžitě se stáhlo z jejího území. Je nejvyšší čas na mír, prohlásil Guterres.

👉 V sobotu to jsou přesně dva roky ode dne, kdy Rusko na Ukrajině zahájilo plnohodnotnou invazi.

👉 Francouzský prezident Emmanuel Macron a britský ministerský předseda Rishi Sunak slíbili u příležitosti výročí další podporu Ruskem napadené zemi. Německý kancléř Olaf Scholz zase vyzval k posílení evropské obranyschopnosti, píší agentury AFP a Reuters.

Zdroj: https://whatsapp.com/chann...
Církví Boha živého
5 dny
Tvrdí, že jsou moudří, [ale] stali se blázny. (Řím 1: 22)
Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla;
vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen.
Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený . a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a [sami] na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení.
[Právě] tak, jako neuznali [za dobré] poznávat Boha, vydal je Bůh [jejich] neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší: (Řím 1: 24-28)
Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je [sami] činí, ale dokonce [to] schvalují [i jiným], kteří [je] dělají. (Řím 1: 32)
S mužem nebudeš souložit [jako] se souloží [s] ženou; je [to] ohavnost. (Lv 18: 22)
Jako [i] Sodoma a Gomora a okolní města, která se oddala smilstvu podobným způsobem [jako] tito a odešla za jiným tělem, jsou vystavena za příklad, když nesou trest věčného ohně, (Jd 1: 7)

Jiří Ž.
Deponativ
5 dny
Deponativ
6 dny
JP #Morgan a legendární osud lodi #Titanic a #Olympic
Deponativ
7 dny
Deponativ
8 dny
Deponativ
8 dny
Deponativ
8 dny
Deponativ
8 dny
Chráníte a zachraňujete své zdraví a životy čímkoliv, co je vám sděleno, že potřebujete. Právě takoví jsou vždy schopní přijmout kdykoliv cokoliv. Má to ale háček. Těchto se nedržte, neboť ti lákají další, stejně tak slepé a hluché. Tímto se řiďte.

Mk 8,35 Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro mě a pro evangelium, ten jej zachrání.

Jak můžete tvrdit, že manipulace je svoboda, televizní virus, magnetizující vakcíny (ramena o*kovaných) a virus tak mocný, že je pouze v televizních obrazovkách a plně neizolovatelný?
Deponativ
9 dny
SBU zadržela ruského agenta, který „načechral“ nepřátelské pozice obranných sil u Bakhmutu a Avdiivky

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Avdiivka #Bakhmut #Bezpečnostní_služba_Ukrajiny #kurátor #MDB_DNR #nepřátelský_agent #řízená_agrese #Rusko #Ruský_agent #SBU #stanné_právo #strážci_zákona #Ukrajina #válka #zrada
Deponativ
9 dny
USA obviňují Čínu, že pomáhá Rusku ve válce na Ukrajině, dodává vojenské technologie

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Amerika #Čína #Rusko #Ukrajina #USA #válka #vojenské_technologie #zbrojení
Deponativ
9 dny
Den Pánova příchodu...
Deponativ
10 dny
Deponativ
10 dny
Deponativ
10 dny
Církví Boha živého
10 dny
#Uctívání svatých, andělů nebo zesnulých osob jako prostředníků mezi námi a Bohem není součástí křesťanské víry. #Bible jasně učí, že jediný #Prostředník mezi námi a Bohem je Ježíš Kristus, který zemřel za naše #hříchy (proto činíme #pokání - aby nebylo jeho #vykoupení nás z naší špíny/hříchů zbytečné) a umožňuje nám přístup k Bohu skrze svou #oběť na kříži.

Takový akt je absolutně nebiblický a považován za modloslužbu a odvrácení se od pravého uctívání Boha. Je důležité mít pevnou víru v Ježíše Krista a spočívat ve víře, že jediným prostředníkem mezi námi a Bohem je Ježíš Kristus sám.

Nahrazování cesty ke Světlu prostřednictvím jiných bytostí je považováno za ohavnost a #odvrácení se od Boží vůle. Je důležité držet se pravdivého učení Bible a uctívat jediného Boha skrze víru v Ježíše Krista.

Uctívání svatých, andělů nebo mrtvých za prostředníka mezi člověkem a Bohem může být považováno za formu modloslužby nebo idolatrie, pokud je tím pokus o vědomé obcházení jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi (nedůvěra v jediného Spasitele - vědomý výsměch Božímu jednorozenému Vykupiteli), kterým je #Ježíš #Kristus . Bible jasně učí, že pouze Ježíš Kristus (1 Timoteovi 2,5) a jediným, koho bychom měli uctívat a modlit se skrze Něho, našeho Pána - toho jediného ukřižovaného, pouze za jediným účelem, kterého bychom v opačném případě museli zapřít, pokud bychom ho chtěli nahradit a uctívat za Něho jakékoliv jiné modly. V takovém případě jen a pouze vědomé #modly (#idolatrie)! Uctívání jiných bytostí nebo mrtvých může vést k rozptýlení a posílení falešných nauk, čímž drží vůle Zlého slabé ještě slabší.
Deponativ
12 dny
Deponativ
12 dny
Na smrt ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného v trestanecké kolonii reagují evropští i čeští politici. Kromě kondolencí vyjadřují i jasný názor na viníka tragédie - ruského vůdce Vladimira Putina a jeho zločineckého režimu.
Deponativ
12 dny
Uvězněný ruský opoziční politik Alexej #Navalnyj zemřel ve vězeňském táboře, uvádějí tiskové agentury s odvoláním na vězeňskou službu. Kritikovi Kremlu bylo 47 let.
Deponativ
12 dny (E)
Ruská vězeňská služba tvrdí, že vězněný Putinův kritik Alexej #Navalnyj byl zabit #russiaIsATerroristState #StopputinNow
Církví Boha živého
13 dny
Ne, modláře nespasí obrácená pravda a cesta od Světla, než-li k Němu - Světlem je pouze Ježíš. Nemá žádnou náhradnici! Jak by jste chtěli ještě více znesvětit 2. a 3. verš v Desateru (Exous 20), pokud zjistíte, co tam je a jak to těmito modlářskými "klenoty" haníte?

#Bible #modlářství #modly #Vatikán #bludy #hereze #svody #intriky #peklo #varování #Světlo #Ježíš #Desatero
Deponativ
14 dny
Ptačí #TV #CHŘIPKA !!!
Zajímavé, že ptačí chřipka dokáže #ptactvo usmrtit pouze až po fyzickém zásahu a přenáší se pouze na ty, co slepice a jinou #drůbež vlastní. Testování podobné jako na certifikát (zkratka pro certifikát není #VIRUS a navíc plně neizolovatelný poháněný opět TV!) C.o.V ID (Certification Of Vaccinate #ID )? NEPOCHYBUJ!
Skutečná #pravda je nejděsivější jen pro ty, co celým svým mrtvým srdcem věřili lžím (protože pravdu nehledali, ale jen vše bezmezně odkývávali)!
Deponativ
19 dny
Hlavní #nebezpečí #ai / umělé #inteligence :

Ztráta kontroly nad umělou inteligencí: Existuje obava, že AI by mohla velice snadno a rychle získat vládu nad člověkem a začít jednat nezávisle na lidské kontrole (pokud získá vlastní #vědomí - je předpovězeno, že se tak stane). To by mohlo vést k nebezpečným situacím, kdy AI jedná nepředvídatelným a nebezpečným způsobem.

Chybné rozhodování: AI může být naprogramována tak, aby analyzovala a rozhodovala na základě různých faktorů. Pokud existuje chyba v #programování , AI může dospět k nesprávným a potenciálně nebezpečným rozhodnutím.

#Zneužití : AI může být zneužita zločinci nebo teroristy k vytváření nebezpečných technologií a útoků. Například, pokud by se zlodějům podařilo ovládnout AI v bezpečnostním systému, mohli by snadno obejít ochranná opatření a provést kriminální akce.

Ohrožení zaměstnanosti: S rozvojem AI a automatizace existuje obava, že mnoho pracovních míst může být nahrazeno stroji a roboty. To by mohlo vést k nezaměstnanosti a sociálnímu napětí.

Nedostatek etiky v rozhodování: AI může být školená na základě různých datových sad a může se naučit implicitní bias. To by mohlo vést k neférovému rozhodování, rasové diskriminaci nebo jiným neetickým chováním.

Porušování soukromí: AI může shromažďovat obrovské množství dat o jednotlivcích a jejich chování. Existuje obava, že tato data mohou být zneužita nebo náležitě chráněna, což by mohlo vést k zásahu do soukromí jednotlivců a potenciálnímu zneužití dat.

Vytvoření #superinteligence : Existuje obava, že pokud by se podařilo vytvořit superinteligenci, která by byla mnohem inteligentnější než lidé, mohla by představovat nebezpečí pro lidskou rasu. Taková inteligence by mohla snadno překonat lidské schopnosti a potenciálně rozhodovat v neprospěch lidstva.

- Existuje několik důvodů, proč se někteří lidé zatvrzele odmítají vyvarovat jakýchkoli rizik umělé inteligence (AI):

Neznalost: Mnoho lidí nemá dostatečné #znalosti o AI a nechápe její potenciální #rizika . Mohou si myslet, že AI je pouze sci-fi #fantazie bez skutečných dopadů na #společnost .

Optimismus: Někteří lidé jsou optimističtí ohledně AI a věří, že přinese pouze pozitivní změny a zlepšení. Nechtějí se zabývat možnými negativními vlivy a koncentrují se pouze na pozitivní stránky #technologie .

Přehnaná závislost: Mnoho aspektů moderního života je závislých na technologii a lidech může děsit myšlenka, že by se tato závislost mohla změnit. Mohou preferovat ignorování než řešení možných rizik, která by mohla ohrozit jejich #pohodlí a způsob života.

Komerční zájmy: Někteří lidé, zejména ti, kteří jsou zapojeni do výzkumu, výroby nebo prodeje AI, mohou být motivováni finančními zájmy a opomíjí tak možná #rizika . Komerční tlaky mohou znemožnit upřednostnit #bezpečnost a etiku.

Nedůvěra v instituce: Někteří lidé se zdráhají spoléhat na vlády a regulátory, aby přijaly nezbytná opatření ohledně rizik AI. Nedůvěra v instituce může vést ke ztrátě naděje, že se něco změní, a ke znechucení.

Nedostatek #vzdělání : Mnozí nemají dostatečné vzdělání o různých aspektech AI, jako je strojové #učení , #algoritmy nebo etika. Tento nedostatek vědomostí může vést k nepochopení nebo podceňování rizik spojených s AI.

Je důležité, aby lidé měli informovaný názor o rizicích AI a aby se věnovali diskuzi o tom, jak minimalizovat potenciální negativní dopady této technologie.

Zcela zastavit AI se zdá nepraktické a možná i kontraproduktivní, protože zastavení všech technologických pokroků by brzdilo inovace a pokrok ve vědeckém výzkumu. Místo toho bychom měli usilovat o rozumnou regulaci AI a její řízené používání, aby bylo v souladu s našimi hodnotami a přínosy pro společnost.

Nevypadá to z mého pohledu pro vás nijak dobře. Vůbec.
Deponativ
20 dny
#Evropa čelí invazi připrchlíků, zpravidla z muslimských zemí.

#EU to ještě podporuje, stanovuje státům migrační #kvóty a všechny, kterým se to nelíbí, nálepkuje jako "#xenofob".

Je načase říct dost ❗️

Tohle je náš #stát a naše #kultura ! Nedovolíme vládě, aby nás tu drtili! Zrušíme veškerou podporu #imigrace a vytvoříme svobodnou a bezpečnou #ČR .

Zdroj: https://www.facebook.com/a...
Deponativ
21 dny
Tucker Carlson je pouze jednou částí Putinovy ​​dezinformační války v západních médiích

Západní média prokázala podivnou směs odvahy a zbabělosti, stejně jako naivity a cynismu, když papouškovala Putinovy dezinformace. Na jedné straně Murdochem ovládaný Wall Street Journal usiloval o pravdivé informace o ruském ekonomickém propadu, a to i za cenu ohrožení svého uneseného moskevského reportéra Evana Gerškoviče. Paradoxní je, že po vyhazovu Tuckera Carlsona z Murdochem ovládané televize Fox News minulý týden zazněly snad nejhlasitější nářky právě z Kremlu, kde kremelští komentátoři truchlili nad ztrátou moderátora, který důsledně opakoval Putinova mluvící slova, až ruská státní média často využívala reprízy Tuckerova pořadu.

Erin Burnettová ze CNN právě ukázala, jak Carlsonova lživá prohlášení, že "pokud existuje jediný Američan, který si zaslouží opovržení, a dokonce vinu za invazi na Ukrajinu, je to Joe Biden" a "Ideologové v Bidenově administrativě nechtěli na Ukrajině mír na základě jednání, chtěli válku proti Rusku se změnou režimu", doslova a do písmene opakují předchozí komentáře mluvčích Kremlu a ruských státních médií. A co hůř, Carlson doslova zopakoval zfalšované a nepravdivé "zpravodajské informace", že na každou ruskou oběť připadá sedm ukrajinských obětí, ačkoli ve skutečnosti byla tato čísla vymyšlená a vznikla tak, že proputinovská bývalá námořní technička Sarah Bilsová digitálně upravila uniklé dokumenty ze svazku Discord a zveřejnila je na internetu...

Zdroj: https://time.com/6276130/p...

https://www.washingtonpost...

https://www.theguardian.co...
Deponativ
22 dny
#Macgregor , který působil jako hlavní poradce bývalého prezidenta Donalda Trumpa, často vystupoval v pořadech #Fox News, včetně pořadu Tuckera Carlsona, aby diskutoval o ruské invazi. Od demokratů i republikánů se mu dostalo odporu za to, že zdánlivě zaujímá příznivý postoj vůči Rusku a jeho prezidentovi Vladimiru Putinovi. V několika rozhovorech Macgregor sebevědomě předpověděl, že konflikt skončí tím, že #Rusko "vyhladí" ukrajinské síly a válku vyhraje. Jeden takový rozhovor s Carlsonem odvysílala ruská státem kontrolovaná #televize ...

Zdroj: https://www.newsweek.com/u...

Douglas #Abbott Macgregor je plukovník americké armády ve výslužbě, vládní úředník, autor, konzultant a televizní komentátor. Byl velitelem v první tankové bitvě ve válce v Zálivu a v roce 1999 byl jedním z hlavních plánovačů #bombardování #Jugoslávie ze strany #NATO . (Wikipedia)

#USA #Trump #Putin #Ukrajina #válka #factcheck #konspirace #dezinformace

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.