WHO vsází na nevědomost, aneb když je CO2 těžší, než kyslík. I přesto hrozí další děsivou “pandemií klimatických papežů”?

Světová zdravotnická organizace (WHO) se nyní, po skončení aféry s wuhanským koronavirem (Covid-19), zabývá přípravou dalšího tyranského plánu v podobě dalšího kola výluk, tentokrát s cílem zastavit “změnu klimatu”.

Nově navrhované změny Mezinárodních zdravotnických předpisů (IHR) a takzvané Smlouvy o pandemii zahrnují takzvaný přístup “Jedno zdraví”. Systém “Jedno zdraví” udělí WHO absolutní “pravomoc” zahájit “klimatické výluky” v okamžiku, kdy bude “globální oteplování” považováno za příliš velkou hrozbu, než aby ji bylo možné ignorovat.

“Ačkoli je jazyk podvodu “Jedno zdraví” vágní a matoucí, je nástrojem k vytváření sítí a spojování úsilí směřujícího k centralizaci moci a kontroly, což je vždy a všude cílem všech pánů,” uvedl Mac Slavo ve zprávě Discern Report.

“Jakmile bude této centrální moci dosaženo, pak mohou být podobná opatření, která byla zavedena v reakci na plandemii COVID, použita pro změnu klimatu, ztrátu biodiverzity, lidské nemoci, nemoci přenášené vektory a mnoho dalšího.”

(Související: Během pandemie covid někteří levicoví klimatičtí fanatici vyzývali rodiny, aby zabily své příbuzné v uzamčení, aby zachránily planetu).

Příští globální výluka bude výlukou všech výluk.
Příští kolo výluk, na které bude dohlížet WHO, bude mnohem horší než výluky v době covidu. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bude moci uplatňovat neomezenou autoritářskou tyranii vůči všem na celém světě a donutí lidi zůstat uvnitř a “zůstat v bezpečí” na neurčito.

Brighteon.TV
S pomocí umělé inteligence (AI) budou moci mocní udržovat nad každým nepřetržitý dohled – opravdu jste si nemysleli, že ty mozkové implantáty s umělou inteligencí jsou ve skutečnosti o “záchraně životů”, jak tvrdí Elon Musk, že ne?

Bill Gates a jeho Nadace Billa a Melindy Gatesových jsou největšími sponzory WHO a řídí tyranskou politiku této organizace. Billy Boy se prostě nemůže dočkat, až bude spuštěna další falešná “pandemie”, která celý svět uvrhne zpět do pekla – mimochodem, mnohem horšího pekla než covid.

Covid byl jen testovací zkouškou toho, co WHO chystá příště. Na vedení tohoto plánu, který Daily Exposé popisuje následovně, se podílí i Světové ekonomické fórum (WEF) vedené Klausem Schwabem:

“Smlouva WHO o pandemiích” se nebude zabývat pouze pandemiemi. Zavádí celosvětově ideologii “jednoho zdraví”. Tento koncept uznává vzájemnou závislost zdraví lidí a zvířat a souvislost s životním prostředím. Prostřednictvím této agendy “Jedno zdraví” bude mít WHO pravomoc rozhodovat v záležitostech týkajících se životního prostředí (včetně emisí skleníkových plynů, znečištění a odlesňování), zdraví zvířat (např. hospodářských zvířat) a lidského zdraví (včetně očkování, sociálních determinant a pohybu obyvatelstva). Díky těmto rozšířeným pravomocem by WHO mohla snadno vyhlásit stav nouze v oblasti klimatu nebo životního prostředí a prosadit výluky.”

Omluvou pro tuto tyranii je, že se musí stát, aby poskytla “paprsek naděje pro řešení našich globálních problémů”. Jinými slovy, planeta zanikne, jak nám bylo řečeno, pokud nebudou všichni lidé kromě “elity” uzavřeni a podrobeni genocidě.

Aby bylo možné řešit 14 “globálních výzev”, které WHO identifikovala – patří mezi ně potraviny, voda, bezpečnost, ochrana, zdraví půdy a “srovnávací biologie” -, musí se mocní zmocnit kontroly nad vším, včetně nejen “lidí”, ale i “zvířat”, rostlin, vodních toků a celých ekosystémů.

Aby se tato noční můra nenaplnila, musela by si kritická masa lidstva nejprve uvědomit, co se děje, a dohodnout se na systematickém odporu. To zahrnuje i “vymahače”, tj. orgány činné v trestním řízení, které si uvědomí, že pracují ve prospěch zla, což je přiměje změnit stranu a bojovat místo toho za lidstvo.

Přidat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image