Zneužití plně uchopené moci ovládat společnost skrze identitu a finanční systém s pozdějším dokončením absolutní redukce lidstva, kde úspěšně odpojení od systému budou zbaveni (nejen) občanských práv

Univerzální kontrolní systém – projekt L.U.C.I.D.

Univerzální identifikační bezpečnostní kriminální systém (největší sen Číny a Ruska)

Tajné podzemní laboratoře vyvíjí ve spolupráci s farmaceutickými koncerny, vědci, vývojářskými firmami, politiky a médii v USA i Evropě mimo jiné také čipové a satelitní technologie, prostřednictvím nichž by bylo možno každého člověka sledovat a psychicky (emocionálně a mentálně) jej dálkově ovládat a v konečném stádiu se zmocnit vlády nad světem. V USA to jsou přísně střežená vojenská území, kam nesmí nikdo proniknout a kde se již léta má tento projekt vyvíjet. Technická dokumentace k tomuto projektu měla být dodána negativními mimozemšťany – padlými anděly (známými šedozelenými humanoidy s velkou hlavou a velkýma černýma očima), se kterými mají tito lidé onen uzavřený pakt (lidé pracují na realizaci projektu a oni jej řídí a kontrolují). O programu vakcinace lidstva, očipování či o plánech na umělé snížení populace lidstva apod. již bylo publikováno i u nás poměrně dost.

  • C.O.V. IDCertificate Of Vaccination ID (CZ: Očkovací průkaz ID) + plně magnetizující ramena o*kovaných, snadno zachytitelná se svými digitálními značkami , přesněji nano-čipy na bluetooth! (videa: hrdinovesteckou.cz)
  • ANDROID – DNA OR ID
  • MAGA – GAMA

Není podstatné, zda jde o psychotronické, biologické, klimatické či jiné zbraně založené na lidstvu utajených technologiích. Jejich cílem je vyvolání globálních katastrof a v konečném důsledku psychologické a psychotronické ovládnutí lidí. Je to součást boje a taktiky ve III. světové válce. Nebude rozhodně vedena běžnými, konvenčními, ba ani jadernými zbraněmi. Ty budou prý použity v samotném závěru, ne dříve a jsou pod kontrolou andělů, takže ani použity být nemohou. Tato válka je i bojem o identitu, který nastane, až dojde k rozpadu kapitalismu, nastane chaos a vyvstane nutnost zavést pořádek. Zhroutí se totiž i informační systém, přestanou platit veškeré doklady a peníze ztratí svojí hodnotu.

Tento „univerzální kriminální systém“ se tak zdánlivě bude jevit jako jediná alternativa. Nejen že zaveden pořádek a řád, ale zároveň umožní ukrást každému jeho identitu, působit na každého jedince jak mentálně, tak emocionálně, tyto pochody řídit a ovládat jej, případně dotyčného zcela vyřadit, usmrtit a eliminovat, podle potřeby nově vzniklé tajné centrální celosvětové vlády – manipulačního centra. Tato centrální vláda by měla údajně vzniknout asi ze 4-5 menších centrálních vlád – světových unií. Cílem je donutit lidi k poslušnosti pod záminkou ochrany lidstva, přinutit je sjednotit se pod jejich vládu za pomocí získaných mimozemských technologií na dálkové ovládání mysli, paralyzování a zabíjení.


„Čím větší lež, tím více lidí jí bude věřit“.

Adolf Hitler

Technický vývoj nezastavíš

Technický vývoj už dávno překonal vývoj duchovní a tempo se stále zrychluje. Nelze udělat nic, aby se nesplnilo to, co bylo prorokováno. Přijdou časem velké změny, kdo nebude ochoten dobrovolně přijmout čip, nebude mu hrozit žádný trest. Ale nebude mít ani žádná práva – bude jako bezdomovec. Nebude hotovost, nebude moci nic kupovat, prodávat, prokazovat identitu, mít pojištění, vzdělání, práci… Nebude platným a registrovaným občanem nové společnosti. Bude se od každého očekávat, že jaksi samozřejmě a automaticky přijme tento čip. Podobně, jako když si máte vyměnit starou občanku za novou. A tak skončí i svoboda člověka.

Bude označen jedinečným identifikačním a registračním číslem šelmy a bez jejího svolení neudělá nic. Bude nad ním mít plnou kontrolu a přehled. Nad každým jeho krokem. Nad celým elektronickým systémem a gigantickou databází s pohybem a informacemi o lidech celého světa. Stačí zadat do systému jeho číslo a uvidíme, kde právě je, kdo je, kým je, co dělá, co kupuje, čím se baví, jaké má nemoci, jaké má sklony, kdy a kam jezdí, s kým se stýká, kolik kupuje a prodává, co má na účtu, jestli spí, hlavně jestli poctivě platí daně a neprotestuje proti diktatuře. A to bude ještě jen začátek „dokonalého světa“.

Postmoderní svět bude postaven na nových – falešných hodnotách. Nová ideologie půjde ruku v ruce s novým elektronickým finančním, identifikačním a bezpečnostním systémem. Tato ideologie bude většinou lidí vřele a otevřeně vítána, jak světskými, tak církevními kruhy. Bude to však začátek nové totality. Jen někteří si všimnou, že za velkým spojením církví a ostatního nevěřícího světa je něco podezřelého a že je to nějaký podvod. Většina lidí budou novou ideologii vítat, jako ekumenický pokrok na cestě k jednotě a usmíření.

Avšak ti, kdo budou mít jiný názor, který nebude korektní a v souladu s touto ideologií, budou ignorováni, potlačováni, bagatelizováni a v poslední fázi postaveni mimo zákon. Každý bude nucen jej demokraticky přijmout. To znamená, že k němu zpočátku nebude přímo nucen, ale bude postupně zbaven jiné volby. Bude se očekávat, že se každý do systému zapojí zcela samozřejmě a automaticky (podobně jako kdybyste si měnili starý občanský průkaz za nový). Všechny změny proběhnou postupně a zcela nenápadně.

Pokud si bude chtít udržet svůj standard nebo být platným občanem s přístupem ke zdravotní péči, možnosti prokázat svoji totožnost, možnost prodávat a nakupovat, bude muset být zapojen do tohoto elektronického sledovacího a ovládacího systému. Všichni, kdo budou zapojeni, stanou se i jeho otroky a nebudou moci z něj již vystoupit.

Nová ideologie, která bude podpořena uměle vyvolanými přírodními, zdravotními a válečnými pohromami a událostmi, které způsobí, že nový elektronický finanční, bezpečnostní a identifikační systém bude většinou lidí nejen vítán, ale dokonce vyžadován. Tento nový a dosud utajovaný systém univerzální bezpečnostní kriminální systém má údajně zkratku L.U.C.I.D. a realizace tohoto projektu je již velmi dlouho a pečlivě připravována.

L.U.C.ID nebude nic jiného, než ono biblické znamení šelmy – kvantové tetování a patent “060606” po zavedení plně digitální měny, ihne d po divadle o tom, jak banky praskají ve švech (dostačující odůvodnění pro další odkývnutí od nevědomé společnosti a zavedení super-totalitního měnového systému, bez možnosti obnovy předešlého, skrze materiální hotovost). Kvantové te(s)tování, které vzejde skrze zdravotnictví (jako moderní alternativa za příliš zdlouhavé testování u doktora) bude mnohými, převážně ateisty a absolutními pohany přijato na ruku, či na čelo.  

Půjde-li všechno podle plánů mezinárodních finančních magnátů, hotovost, čili bankovky a mince, za nedlouhé období zmizí zcela z oběhu. Budou nahrazeny „penězi elektronickými“, nejdříve na zásadě mikročipu kreditních karet, a později v podobě samotného mikročipu implantovaného pod kůži, pravděpodobně pravé ruky.

Anonymita a kriminalita

Dokud budou existovat oblasti života ve kterých platí anonymita a soukromí, bude existovat kriminalita. Kriminalitě bude moci předejít pouze v případě, že bude zrušena anonymita a veškeré soukromí tak, že bude platit systém povinné identifikace, registrace a sledování všech. Mnoho lidí věří, že kdo nedělá nic zlého, nemá se zač stydět a vlastně ani žádné soukromí a anonymitu nepotřebuje. Až se to ale stane, tento systém ovládnou právě ti, vůči kterým byl namířen. Zmocní se ho a okamžitě využijí ve svůj prospěch. Pak nastane ten největší podvod, totalita a genocida všech, jakou svět nepoznal. Proto, že se člověk vzdal svého práva na soukromí a ochranu svého osobnosti vyměnil za bezpečnost.

Dnes díky pokročilé elektronické digitální správě rostou databáze a centrální registry jako houby po dešti. Čipové a satelitní technologie jsou již na docela vysoké úrovni. Kamery na satelitech s vesmíru jsou vám schopné vidět skrze zdi až do obývaku, pokud chtějí. Schopné vždy lokalizovat vaši polohu. I přes zdi domu můžeme speciálními skenery kamerami zdálky vidět, zda tam někdo je. Rovněž to, jak vypadáte neoblečení a co máte v útrobách. Registry jsou téměř na všechny a na všechno. Stačí se jednou registrovat a všichni, kdo o vás potřebují vědět, vás mohou sledovat. Ať jsou to úřady, dopravci, operátoři či jiní poskytovatelé služeb. Diskutuje se o tom, že by to měli být i lékaři, zdravotníci a že by i přístup k internetu měl být jen pro registrované – údajně proto, aby se předešlo útokům právě hackerů. Menší databáze se spojí do větších a ty velké pak do centrálních registrů. Jednou se však i tyto registry sloučí do jednoho globální registru všech občanů. Jakéhosi „registru všech na všechno“. Stále častěji se dnes hovoří i o potřebě vytvoření centrální „elektronické evidence“ všech lidí. Co to asi je, je jasné.

Každému bude zřejmě časem přiděleno ID, které nahradí všechny doklady, IČ, DIČ, rodné číslo, číslo pasu, číslo, číslo pojištění atd. Národní registry se pak budou moci spojit v jeden globální, nadnárodní superregistr všech o všem. Jakýsi centrální počítač lidstva, který bude hlavním nástrojem našeho Velkého bratra, který nemá rád Boha a chce nás přesvědčit o tom, že on je tím pravým Kristem. Přestože je ve skutečnosti Antikristem, onou šelmou, která touží pohltit a ovládat svět. Digitální technologie moderní doby – to je přesně to, co hledá a nač tak dlouho, celá staletí, čekala. Nyní konečně přichází ta doba, kdy se muže začít připravovat ke skoku. Konečně má možnost, jak si podrobit všechny v klidu a míru, a navíc bez použití zbraní, které nemají tak velký dosah, jak by chtěla.

Jednotné databáze a přehledy o všech na všechno, budou sice s chráněnými daty, avšak tak, že nikdy neexistuje 100% záruka, že nedojde k jejich úniku a zneužití. Zkrátka musíme vědět, co vše, co je v digitální podobě, je nějakým způsobem dohledatelné, hacknutelné, i když nás budou stokrát ujišťovat o tom, že to možné není a že vše je pod kontrolou. Je to samozřejmě chyméra – ti, kdo systém chtějí ovládat, budou mít vždy malý náskok. Je to zneužitelné těmi, kdo právě hledají osobní data k manipulaci, ovládání a vydírání jiných. Obchod z daty je navíc obrovský byznys. Za osobní data každého člověka se platí velké peníze. Identita každého je ceněným obchodním artiklem. Tak mohou páchat kriminalitu lidé i v systému, ve kterém je každý sledován. Jednoduše si půjčí identitu jiných lidí, pod kterou vystupují nebo celý sledovací systém vykradou a ovládnou.

Digitální totalita

Až budou všechny papírové doklady a peníze nahrazeny pouze virtuálními, digitálními a elektronickými, nastane doba, kdy bude vše velmi jednoduché a rychlé. Bude se zdát, že jsme dosáhli nejvyššího stupně pohodlí a bezpečnosti. Pak se ale všechno zhroutí. Tento zdánlivě dokonalý systém bude postupně ovládnut kriminálníky, kterým dá nejen příležitost páchat drobnou kriminalitu, ale páchat ji ve velkém. A nejen to. V globálním rozměru.

Jsou však velmi chytří. Neočekávejte od nich, že prozradí svojí identitu. Budou se tvářit jako ti, kteří chtějí naše dobro, bezpečí a pohodlí. Dnes čekají na dobu, kdy budou všechny identifikační a sledovací systémy technicky propojeny a funkční. Teprve potom, až si budou jisti tím, že uchopili moc ovládat jiné skrze identitu a finanční systém, začnou s redukcí lidstva. Kdo neuposlechne a bude se chtít od systému odpojit, bude zbaven občanských práv. Pokud bude mít ještě hodně sil a prostředků, bude pronásledován a vězněn. Kdo ne, skončí jako bezdomovec.

Nebudou samozřejmě o žádné genocidě hovořit. Naopak. Budou všechny přesvědčovat o tom, jak je nový globální systém evidence a kontroly výhodný, prospěšný a důležitý jak pro obchod, tak bezpečnost. Budou očekávat, že jej všichni přijmou jako hotovou, samozřejmou věc – protože taková je doba a vývoj. A mnozí tomu uvěří. Skutečně uvěří, že si to doba žádá, že je to dobré. Zvláště, když uvidí strašné věci, které se dějí.

Tím, jak ustupujeme šelmě, vzdáváme se vlastní svobody a soukromí, které vyměňujeme za naše bezpečí, komfort a pohodlí, dáváme svoji identitu a život v sázku. Kdy překročíme nutnou a rozumnou mez a když už nebude možné to vrátit zpět? Ten kolos je stále větší, stále bobtná, nafukuje se a je i záměrně nafukován. Jsme sledováni úřady, vtipálky, voajéry, hackery, kriminálníky a někdy i státními institucemi… Je to tak snadné, když je technika tak vyspělá. Každý toho chce využít. Nevyhne se tomu premiér, prezident, ani kancléřka. Dokonce ani ze strany přátel.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image