Logo
Deponativ
10 dny
Smrtící myšlenky, které jsou přímo k zamyšlení...

Mediálně propagandisticko-zločinecká televizní masírka o proradném "super viru", co drtí drůbež natolik ohromnou silou, že drůbež musí prvně zahynout vůlí "ošetřovatelské/vybíjecí" jednotky ze strany člověka, než samotného viru, (ať už mediálního, či plně neizolovatelného - obojí je stejné) aby se onen vir prokázal je poněkud trestuhodné.

V případě, že by se takovíto plně a hluboce dezinformační manipulativní taktika aplikovala na lidi, víme, co by se dělo?

V případě uskutečnění takovéto akce by se jednalo o doslovné #vybíjení , nikoliv soběstačně působících odvětví, jako ty s drůbeží, též "zakázanými" generátory volné energie, či složitějšími výtvory, jako jsou například staronové technologické klenoty, kterými mohou být i vodní motory, jako alternativa za spalovací motory, ale doslovné vybíjení občanů, pod pod jakoukoliv vyplozenou záminkou, krytých tak moc závislých médií, že jsou už velmi dlouhou dobu sami donucovány k tomu, aby lživě tvrdili opak, a to na příkaz - příkaz potvrzování nezávislosti, který je též vynucen mediální hydrou. Média sami o sobě nejsou tím samotným zlem. Zlem je příčina, nebo-li hlava, plně kontrolující jakékoliv odnože, které nejsou zcela jen tohoto zmíněného odvětví, včetně technologického, zdravotnického, farmaceutického, robotického a vojensko-průmyslového a dalších jiných.

#média #VIRUS #propaganda #ovládání #manipualce #krize #soběstačnost #společnost #rozdělapanuj #války #nepokoje #protesty #lži #nenávist #sváry #rozdělení
Deponativ
15 dny
Deponativ
1 měsíc
Papež nemůže požehnat to, co Bůh proklel (požehnání pro osoby stejného pohlaví)

Papež František nedávno vydal přelomové rozhodnutí, které umožňuje katolickým kněžím žehnat párům stejného pohlaví. Záměrem papeže je, aby LGBTQ+ lidé měli v církvi větší inkluzivitu. Ale má náboženský vůdce, stejně jako moc, moc požehnat něčemu, co Bůh proklel?...

- https://www.youtube.com/wa...

#Bible #Bůh #katolicismus #hereze #Nevěstka #papež #jezuité #LGBT #propaganda #nepřirozenost #prokletí #Antikrist #hřích #svody #zcestí #bludy #farizeové #kvas #antiduchovno #válka #video
Deponativ
1 měsíc
Zpověď jednoho ruského občana

Nacismus - Jeden z hlavních bodů Putina a jeho trollové a bezduché následovníky.

Pojďme se nejprve podívat na samotné Rusy. Dnes v ruské společnosti není neonacismus výjimkou, ale normou. Většina Rusů jsou antisemité (a ne v poslední době, ale z dlouhé doby), obecněji ultranacionalisté, xenofóby a rasisté. Je směšné poznamenat, kdo jiný byl neonacista. Ani se nezmínila o PMC Wagnerovi, kteří jsou většinou neonacističtí a účastní se válečných konfliktů po celém světě. Putin nedávno oficiálně připustil, že je podporován na 100% podle Ruzziaho státního rozpočtu.

Většina Putinových fanoušků po celém světě je také antisemitská, xenofobní a rasistická. To je známá skutečnost a většina z nich to ani nepopírá. Putlerovi fanoušci by tedy neměli předstírat, že jsou Saint Panny Marie a neměli by ostatní obviňovat ze svých vlastních hříchů.

Řekněme však, že v ukrajinské armádě jsou krajně pravicové prvky. Nebudeme naivní - v každé armádě jsou takové. Ještě více - v každém národě jsou takové (zejména v Rusku, jak je vysvětleno výše). Chlapi z ukrajinské strany však nešli do exportu nacismu na cizí území, zabíjeli nevinné ženy a děti, ale místo toho bránili svou vlastní zemi před obvyklým okuparem suverénních států - ruzzia. Nezapomeňte, že nacisté jsou obvykle ti, kteří napadají někde mimo své vlastní hranice, stejně jako Rusové. To není případ Ukrajinců.

A pokud jste dost hloupí na to, abyste věřili Kremlině bezduché propagandě, můžete se pokusit ukázat plakát „Ne nacismu!“ v Kyjevě a v Moskvě. (Přesně v tomto pořadí, jinak se nedostanete do Kyjeva). Tam, kde vás zatknou, existuje skutečný nacismus.

#výpověď #fakta #propaganda #cenzura #totalita #režim #nesvobody #bezpráví #likvidace #politika #byznys #moc #Kreml #dezinfofarmy #korupce #vláda
Deponativ
1 měsíc
Propaganda, popularizace, idolatrie, modly, nebo vlastní rozum a rozlišování skutečného duchovna, pravdy a nepravdy, stejně, jako že má vše dvě strany oné mince?
Deponativ
1 měsíc
Odhalení znamení šelmy v knize Zjevení Janovo

Marek Finley, autor a světoznámý řečník, nás zve na cestu do budoucnosti se starověkými zjeveními knihy Zjevení, která poskytuje naději v světě nejistoty. Jedním z hlavních témat této knihy je konflikt uctívání, který se týká spravedlnosti a nespravedlnosti, pravdy a bludu. V knize Zjevení jsou dvě důležitá znamení - Boží pečeť a znamení šelmy. Budeme se zabývat otázkami, co tyto znamení znamenají, jak se vyhnout znamení šelmy a jaký je význam Boží pečetě. Marek Finley nám pomáhá vnímat pravdu Božího slova a chce, abychom se tímto tématem zabývali ve svých životech ve jménu Krista. Tato prezentace je součástí televizní série nazvané Zjevení starověkých objevů, která je vysílána na stanici Three Angels Broadcasting. Marek Finley si uvědomuje, že zjevení znamení šelmy je jedním z klíčových témat této knihy a je připraven nám o tomto tématu povídat.

Znamení šelmy je často zaměňováno za značku 666 vyraženou na něčím těle, ale je to mnohem jemnější než to. Lidé si myslí, že má co do činění s dobou, kdy si nemůžeme kupovat ani prodávat. Abyste se vyhnuli tomuto znamení, je důležité studovat knihu Zjevení, která odhaluje Ježíšovu pravdu a Satanovy podvody. Je důležité si uvědomit, že Ježíš Kristus je vždy v centru pozornosti v knize Zjevení. Je mocí odlišnou od Antikrista a učí jinak než on. Zjevení nám také pomáhá pochopit, kdo je šelma. I když je diagnóza nemoci nepříjemná, je důležité ji přijmout a vyrovnat se s ní. Stejně tak je důležité se vyvarovat znamení šelmy a být pevně spojen s Ježíšem Kristem.

Lidé mohou být zmatení a že diagnóza rakoviny před léčbou je důležitá. Lékař by měl informovat pacienta, že je možné odstranit rakovinu operací a že je to bolestivý proces. Nicméně operace je potřebná k zachránění života. Autor dále zmínil, že některé náboženské názory mohou být obtížné a že jako kazatel by se měl podělit o pravdu. Citoval i biblický verš z knihy Zjevení, který popisuje zjevení šelmy vycházející z moře s několika hlavami a rohy, podobnou levhartovi a lvu.

Některé věci jsou bolestivé, ale mají konečný výsledek - záchranu života. Dalším tématem textu je odkaz na biblický verš Zjevení 13:1, který popisuje síly zla, reprezentované šelmou s sedmi hlavami a deseti rohy. Text naznačuje, že někdy musíme čelit těmto temným situacím a znát pravdu, i když je bolestivá, pokud to může mít pozitivní vliv na záchranu života...

- https://www.youtube.com/wa...

#Bible #Zjevení #Zjevení #znamení #cejch #značka #šelma #podobenství #zdravotnictví #infiltrace #pandemielží #propaganda #brainwashing #církev #bludy #ovce #Ježíš #Spasitel #SynBoží #Desatero #přikázání #Bůh #Hospodin #Otec #video
Deponativ
2 měsíců
Stroj na propagandu: Pohled do nitra toho, jak Putin klame miliony Rusů

Mnozí na Západě se často diví, jak si Vladimir Putin udržel tak silnou kontrolu nad ruskou společností a přesvědčil miliony lidí, že válka na Ukrajině byla oprávněným rozhodnutím. Obrovským faktorem této udržované kontroly je nadměrná propaganda šířená ruským státem, zejména v televizi. Jekatěrina Kotrikadzeová rozebírá vývoj současné sofistikované propagandistické mašinérie Kremlu, její klíčové postavy a zkoumá, proč se v Rusku ukázala být tak účinná.

Ruská propaganda je technika, kterou prezident Vladimir Putin využívá k manipulaci s informacemi a ovlivňování názorů ruské veřejnosti. Po nástupu do prezidentského úřadu začal Putin přebírat kontrolu nad hlavními ruskými médii, zejména televizními kanály, které vlastnili oligarchové. Tímto způsobem si zajistil, že veřejnost bude vystavena jeho propagandě. Televize je stále nejvíce používaným zdrojem informací zejména pro starší generaci, a to přesto, že mladí lidé se stále více obrací k alternativním zdrojům. Ruská média jsou také přísně cenzurována, a obsah je kontrolován metodou manipulace informací. Putinova propaganda má za cíl udržet veřejnost v dezinformaci a podařit se mu tak ovládat myšlení a názory Rusů.

V roce 2011 vypukly masové protesty v Moskvě, které byly vyvolány masovým falšováním během parlamentních voleb. Propaganda, která se ne vždy skládá ze lží nebo falešných zpráv, často využívá mlčení nebo manipulaci s událostmi. Bývalá novinářka vysvětlila, že propaganda je často založena na částečné pravdě. Jedním z nejznámějších příkladů falešných zpráv na ruské televizi je událost z Ukrajiny, která se stala dávno před plnohodnotnou invazí v roce 2014. 1. kanál odvysílal díl o ukrajinských bezpečnostních silách, které údajně ukřižovaly tříleté dítě před očima jeho matky. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by se to skutečně stalo, a nebyl nalezen žádný nezávislý novinář, který by tuto událost potvrdil. Ruská propaganda a televize dlouhodobě nabízejí divákům myšlenku nevyhnutelné konfrontace s Západem. Dnešní propagandisté se snaží ospravedlnit ruskou invazi na Ukrajinu tím, že rozšiřují ohrožující obraz Ruska, který vidíme ve zprávách.

#zprávy #Rusko #Putin #propaganda #televize #manipulace #dezinformace #Zlo #Bible #medvěd
Deponativ
2 měsíců
Na fotografii Joseph Goebbels (jeden z nejbližších Hitlerových spolupracovníků) uděluje ruským donským kozákům říšské medaile. V té době byl Bandera v koncentračním táboře Sachsenhausen. Ale Bandera byl samozřejmě jediný nacista a zrádce, protože prohlásil: "Zákon o vyhlášení ukrajinského státu". Ruská propaganda z nějakého důvodu nerada zmiňuje skutečnost, že SSSR zahájil druhou světovou válku v roce 1939 napadením Polska jako spojenec nacistického Německa (pakt Molotov-Ribbentrop). Na straně Říše bojovala i Ruská osvobozenecká armáda.

Peter Vretenarov
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
3 měsíců
Al Gore tvrdí, že přístup k informacím mimo hlavní mediální zdroje je hrozbou pro “demokracii” a že algoritmy sociálních médií “by měly být zakázány”.

- https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL - Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící

- https://deponativ.info/imm...

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#Al_Gore #cenzura #demokracie #dezinformace #disinfo #fašismus #kontrola_médií #kontrolované_informace #kybernetická_válka #mediální_závislost #nesouhlas #podvod #propaganda #šílenci #šílenství #sociální_média #zákaz_nezávislosti

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.