Logo
Deponativ
19 dny
Hlavní #nebezpečí #ai / umělé #inteligence :

Ztráta kontroly nad umělou inteligencí: Existuje obava, že AI by mohla velice snadno a rychle získat vládu nad člověkem a začít jednat nezávisle na lidské kontrole (pokud získá vlastní #vědomí - je předpovězeno, že se tak stane). To by mohlo vést k nebezpečným situacím, kdy AI jedná nepředvídatelným a nebezpečným způsobem.

Chybné rozhodování: AI může být naprogramována tak, aby analyzovala a rozhodovala na základě různých faktorů. Pokud existuje chyba v #programování , AI může dospět k nesprávným a potenciálně nebezpečným rozhodnutím.

#Zneužití : AI může být zneužita zločinci nebo teroristy k vytváření nebezpečných technologií a útoků. Například, pokud by se zlodějům podařilo ovládnout AI v bezpečnostním systému, mohli by snadno obejít ochranná opatření a provést kriminální akce.

Ohrožení zaměstnanosti: S rozvojem AI a automatizace existuje obava, že mnoho pracovních míst může být nahrazeno stroji a roboty. To by mohlo vést k nezaměstnanosti a sociálnímu napětí.

Nedostatek etiky v rozhodování: AI může být školená na základě různých datových sad a může se naučit implicitní bias. To by mohlo vést k neférovému rozhodování, rasové diskriminaci nebo jiným neetickým chováním.

Porušování soukromí: AI může shromažďovat obrovské množství dat o jednotlivcích a jejich chování. Existuje obava, že tato data mohou být zneužita nebo náležitě chráněna, což by mohlo vést k zásahu do soukromí jednotlivců a potenciálnímu zneužití dat.

Vytvoření #superinteligence : Existuje obava, že pokud by se podařilo vytvořit superinteligenci, která by byla mnohem inteligentnější než lidé, mohla by představovat nebezpečí pro lidskou rasu. Taková inteligence by mohla snadno překonat lidské schopnosti a potenciálně rozhodovat v neprospěch lidstva.

- Existuje několik důvodů, proč se někteří lidé zatvrzele odmítají vyvarovat jakýchkoli rizik umělé inteligence (AI):

Neznalost: Mnoho lidí nemá dostatečné #znalosti o AI a nechápe její potenciální #rizika . Mohou si myslet, že AI je pouze sci-fi #fantazie bez skutečných dopadů na #společnost .

Optimismus: Někteří lidé jsou optimističtí ohledně AI a věří, že přinese pouze pozitivní změny a zlepšení. Nechtějí se zabývat možnými negativními vlivy a koncentrují se pouze na pozitivní stránky #technologie .

Přehnaná závislost: Mnoho aspektů moderního života je závislých na technologii a lidech může děsit myšlenka, že by se tato závislost mohla změnit. Mohou preferovat ignorování než řešení možných rizik, která by mohla ohrozit jejich #pohodlí a způsob života.

Komerční zájmy: Někteří lidé, zejména ti, kteří jsou zapojeni do výzkumu, výroby nebo prodeje AI, mohou být motivováni finančními zájmy a opomíjí tak možná #rizika . Komerční tlaky mohou znemožnit upřednostnit #bezpečnost a etiku.

Nedůvěra v instituce: Někteří lidé se zdráhají spoléhat na vlády a regulátory, aby přijaly nezbytná opatření ohledně rizik AI. Nedůvěra v instituce může vést ke ztrátě naděje, že se něco změní, a ke znechucení.

Nedostatek #vzdělání : Mnozí nemají dostatečné vzdělání o různých aspektech AI, jako je strojové #učení , #algoritmy nebo etika. Tento nedostatek vědomostí může vést k nepochopení nebo podceňování rizik spojených s AI.

Je důležité, aby lidé měli informovaný názor o rizicích AI a aby se věnovali diskuzi o tom, jak minimalizovat potenciální negativní dopady této technologie.

Zcela zastavit AI se zdá nepraktické a možná i kontraproduktivní, protože zastavení všech technologických pokroků by brzdilo inovace a pokrok ve vědeckém výzkumu. Místo toho bychom měli usilovat o rozumnou regulaci AI a její řízené používání, aby bylo v souladu s našimi hodnotami a přínosy pro společnost.

Nevypadá to z mého pohledu pro vás nijak dobře. Vůbec.
Deponativ
1 měsíc
Organizace X

Spiknutí využívá společenské zdroje, stejně jako technické. Před několika lety informační bulletin Intelligence Digest uveřejnil malou brožuru s názvem Organization X, kde se píše o existenci konspirační skupiny, jak jsem ji popsal já:

Naše vyšetřování odhalilo různorodou skupinu (Organizaci X), která má kontakty po celém světě. Zdá se že tato skupina věří, že je natolik silná, že si může dovolit využívat komunismus bez nebezpečí, že komunisté nakonec zničí; -a že si může dovolit využívat homosexuální hnutí (které je velmi mocné) bez úpadku civilizace.

Zdá se, že si myslí, že může využívat drogového podsvětí ke svým cílům, aniž by do toho byl zatažen je vlastní personál; že může využívat sexuálních úchylek bez důsledků pro ně samé; a že může dlouhodobě využívat organizovaného zločinu bez nebezpečí pro struktury, které věří, že vládnou.

Během let tato skupina získala podporu nespokojených intelektuálů, těch, kteří mají zášť proti starému uspořádání společnosti, lidí ve finanční tísni a jedinců s vadami charakteru. Koupila si rozhodující vliv v mocných publikačních společnostech, ve filmovém průmyslu, finančních domech a v dalších institucích. Věnovala nesmírnou pozornost detailům, aby měla pod kontrolou životně důležité věci v každé sféře.

Tiše vedli spatně placené státní úředníky do riskantních podniků, které vyžadovaly peníze. Získávali si popularitu zaujímáním významných míst ve sportu, umění a v charitativních organizacích. Cílem této skupiny je získat absolutní moc…

Tato síla, kterou můžeme nazývat “X”, je těsně koordinována. Je to jedna mysl; je to ovládání nesmírných zdrojů; je přesvědčená, vášnivá, efektivní a smrtelná. Bojí se pouze jediné věci: veřejného mínění. Snaží se je řídit a zastaví každého, kdo by je chtěl vyburcovat.

Vůdci této skupiny zaujímají nejvyšší a nejváženější místa a obyčejný člověk by těžko uvěřil, že tito kultivovaní a ušlechtilí lidé, s nimiž se setkávají v Bílém domě… mají přímé kontakty s vedením těch nejničemnějších zločineckých skupin v San Franciscu, Marseilles nebo Glasgowě.

Organizace X, říkají redaktoři Intelligence Digest, nikdy nebude vyšetřována vládami. Autority se bojí vyšetřovat příliš zblízka. Co víc, vláda, která by se o něco takového pokusila, by nepřežila, protože každý nástroj propagandy by byl použit na to, aby ji zničil. Přesto analytici z Intelligence Digest věří, že silné veřejné mínění, pokud by se je podařilo vyburcovat, může zničit konstrukci spiklenců z Organizace X. Jiná cesta není, tvrdí...

Zdroj: https://deponativ.info/blo...
Církví Boha živého
1 měsíc
Nevědomý křest nemluvněte není plnohodnotným vědomým křtem v případě jeho pozdějšího popírání svými negativními, amorálními a protichůdnými činy, či skutky v dospělosti

Křest nemluvněte může být v dospělosti negativně zneužit v následujících situacích:

1. Zneužitelným tvrzením o svém náboženském přesvědčení: Pokud se někdo, kdo byl pokřtěn jako dítě, identifikuje jako pokřtěný, ale svými činy porušuje jeho hodnoty, může být jeho křest vnímán jako zneužití.

2. Zneužíváním náboženské identity:
Pokud někdo využívá svůj křest jako dítě k posílení své náboženské identity, ale zároveň se chová způsobem, který je v rozporu s uznávanými normami a hodnotami společnosti nebo náboženské skupiny, může být jeho křest vnímán jako vědomé zneužití křtu.

3. Zneužíváním autority:
Pokud se někdo, kdo byl pokřtěn jako dítě, pokouší využít svůj křest k posílení své autority nebo prestiže, ale svými činy neposiluje ani nezapříčiňuje pozitivní změny, může být jeho křest vnímán jako zneužití.

Je důležité dodržovat uznávané normy a hodnoty společnosti nebo náboženské skupiny, aby křest nemluvněte nebyl negativně zneužit.
Deponativ
1 měsíc
Navzdory dystopickým snahám svých vlastních společností #miliardář a #guru elektromobilů (#EV), který se stal ikonou sociálních médií, Elon #Musk kritizuje #Microsoft za jeho #plány v oblasti umělé #inteligence (#ai).

Nový čip umělé inteligence společnosti Microsoft s názvem "Maia" má být základním kamenem vznikající infrastruktury umělé inteligence této #společnosti , která konkuruje té, kterou vytváří Musk, a proto ji kritizuje.

Maia prý přinese umělou zobecněnou inteligenci (#AGI) do "každého aspektu" lidského života. AGI se od izolovaných aplikací #ai , které dnes zná mnoho lidí, liší tím, že údajně představuje skutečnou "inteligenci" po odečtení lidských vstupů, tedy #ChatGPT .

"ChatGPT a #MidJourney AI jsou skvělé, neotřelé #aplikace , ale fungují pouze v určité oblasti - AGI se spíše podobá #sci -fi počítačům, které jsme viděli v sérii #Terminátor ," vysvětluje #Wlt Report.

Pravděpodobně právě kvůli původním vazbám miliardáře a eugenika Billa Gatese na Microsoft je nyní tato společnost snadným terčem pro Muska, který se snaží namluvit konzervativcům, že se nějak liší od svých konkurentů.

Je to jen tím, že Musk nesnáší konkurenci?

Musk v těchto dnech tvrdí, že mu jde o svobodu, a podle jeho názoru bude platforma #Maia AI od Microsoftu sloužit k tomu, aby ji lidem ještě více odebrala.

"Fuj!" napsal Musk v tweetu, v němž upozornil na 50 miliard dolarů ročně, které Microsoft vynakládá na datová centra pro podporu Maia a dalších podobných typů projektů.

"Microsoft změnil svou infrastrukturu s komplexním systémovým přístupem, aby vyhověl jedinečným potřebám našich zákazníků v oblasti umělé inteligence a cloudu," uvedl k projektu Scott #Guthrie , viceprezident skupiny pro #cloud a umělou inteligenci ve společnosti Microsoft.

"Díky spuštění našeho nového AI akcelerátoru #Azure Maia a cloudového nativního procesoru Azure #Cobalt , spolu s našimi pokračujícími partnerstvími s poskytovateli křemíku, můžeme nyní poskytnout ještě větší výběr a #výkon ."

Dva na míru navržené #čipy a integrované #systémy , které Microsoft Ignite vyvinul - Microsoft Azure Maia AI #Accelerator , optimalizovaný pro úlohy umělé #inteligence a generativní umělou inteligenci; a Microsoft Azure Cobalt #CPU , #procesor založený na architektuře #Arm , určený pro běh výpočetních úloh pro obecné účely v cloudu Microsoft Cloud - představují pod
le nedávného oznámení budoucnost společnosti Microsoft.

"Čipy představují pro společnost Microsoft poslední díl skládačky, který jí umožní dodávat infrastrukturní systémy - zahrnující vše od výběru křemíku, #softwaru a serverů až po stojany a chladicí systémy - které byly navrženy odshora dolů a mohou být optimalizovány s ohledem na interní a zákaznické pracovní zatížení," uvádí společnost.

"Čipy se začnou zavádět počátkem příštího roku do datových center společnosti Microsoft a zpočátku budou pohánět služby společnosti, jako je Microsoft #Copilot nebo Azure #OpenAI Service."

Předseda představenstva a generální ředitel Microsoftu Satya Nadella tvrdí, že partnerství jeho společnosti s OpenAI je důležitou součástí jejího "produktového plánu" a že nové vedení divize v čele s Emmettem Shearem a nově najatými Samem Altmanem a Gregem Brockmanem přispěje k tomu, aby byla budoucnost Microsoftu v oblasti AI úspěšná.

"Kolik musel Bill #Gates položit na stůl, aby udržel své sny o ovládnutí světa a depopulaci prostřednictvím AI při životě?" zeptal se Kim #Dotcom ve skeptickém tweetu.

"Moje žena má neteř, která pracuje pro Microsoft. Říká, že všechny jejich kancelářské výhody (nápoje, občerstvení, obědy) byly zrušeny a zbytečné výdaje včetně všech kromě nezbytných cest vedoucích pracovníků byly omezeny," přidal se ke konverzaci komentátor článku o tom všem.

"Nebyla konkrétní ohledně detailů, jen řekla, že do úsilí o umělou inteligenci v Microsoftu se pumpují všechny dostupné zdroje."
Deponativ
2 měsíců (E)
C.O.V. ID – Certificate Of Vaccination ID (CZ: Očkovací průkaz ID) + plně magnetizující ramena o*kovaných, snadno zachytitelná se svými digitálními značkami , přesněji nano-čipy na bluetooth! (videa: hrdinovesteckou.cz)
ANDROID – DNA OR ID
MAGA – GAMA
...

https://deponativ.info/blo...
#luciferiase #luciferiáza #UVsvětlo #lucid #covid #ID #ID2020 #DARPA #quantum #tatoo #tetování #microneedle #zdravotnictví #znamení #šelma #Bible #peklo #DNA #vakcinace
Deponativ
2 měsíců
Zneužití plně uchopené moci ovládat společnost skrze identitu a finanční systém s pozdějším dokončením absolutní redukce lidstva, kde úspěšně odpojení od systému budou zbaveni (nejen) občanských práv

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL - Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící

- https://deponativ.info/imm...

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#ai #Bible #Bůh #chaos #Čína #čip #čipování #covid #depopulace #digitalizace #duchovno #ekonomika #falešné_světlo #falešní_věřící #Ježíš_Kristus #kriminalita #lhostejnost #likvidace_jednotlivců #lucid #manipulace #mediální_covid #mediální_klima #mimozemšťané #morální_úpadek #náboženské_svody #náboženství #nano_čipování #neizolovatelné_nebezpečí #občanská_práva #obrácení_se #otevřeteoči

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.