Podívejte se, co se stane těsně před příchodem Antikrista

Antikrist nepřichází sám, Antikrist přichází, aby oklamal lidi a celý svět. Není to jen tak nějaký člověk, je to
podmanivá osobnost a má kouzlo, které dokáže uhranout masy. Má v rukou temnou moc, sílu, která je napájena energií přímo z jámy samotného pekla, plného démonů, jakou jste ještě neviděli.
Tento muž oklame mnohé jednotlivce, které obdrží celé národy a miliony a miliony propadnou jeho svodům, které díky jeho démonické energií a způsobí, že se mu budou klanět miliony lidí a budou ho uctívat a budou se bude prezentovat jako symbol smíření, maják míru, který září v temnotě a přinese falešnou naději, falešnou utopii.

Svede lidi na scestí svou lživou, totiž falešným světlem. Bude vypadat jako odpověď na všechny problémy světa a bude se tvářit jako anděl světla, přijde jako ovce, ale je to vlk, který přijde jako drak, přijde s beránkem, který nenese žádné známky zkaženosti, ale jeho srdce a duše je plná zkaženosti, ale Boží lid je tady.

Mnozí zřejmě zapomínají, že nepřijde sám, ale má po pravé ruce důvěrníka a rádce, který je připraven podmanit národy vůdce lidi a celý svět, přivést je až na kolena před tímto mužem zhouby a zkázy, včetně svého nadpřirozeného vlivu, a který bude konat zázraky, co oklamou i samotné vyvolené, pokud by to bylo možné!…

DNEŠNÍ TRENDY

Related Posts

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image

© 2024 Deponativ.info - Blogy
Deponativ Blogy na sítích: Deponativ | Signal | Telegram | MeWe | VK | Youtube | Seznam | RSS