Logo
Deponativ
9 dny
V celé Africe se lobbisté, filantropové a podnikatelé snaží otevřít kontinent geneticky modifikovaným potravinám. Tvrdí, že GMO mohou poskytnout zázračné řešení dvou největších afrických problémů: hladomoru a malárie. Hlavním propagátorem je Bill Gates, nyní šéf nejmocnější filantropické nadace v historii. Tento film odhaluje, jak se Gatesova nadace stala hlavním sponzorem genetických experimentů probíhajících na kontinentu, a zkoumá možné důsledky jejího počínání.

Gatesova nadace diskrétně provádí výzkum genů manioku a genetické modifikace komárů pro boj s malárií. Tento druh testů je v Evropě zakázán kvůli potenciálním rizikům pro zdraví a životní prostředí. Proto se pokusy místo toho provádějí v Africe.

Financováním vývoje GMO v Africe je Africe vnucován neoliberální model rozvoje a nadvlády korporací, který ji otevírá globálnímu agrobyznysu. To je nový svět filantrokapitalismu, kde humanitární pomoc má zatvrzelou pachuť byznysu, hladové programy jsou často záminkou k zavádění GMO a veřejné investice mohou sloužit soukromým zájmům...

- https://www.youtube.com/wa...

#potraviny #GMO #modifikace #společnost #zdraví #dokument #odhalení #BillGates #Afrika #finance #malárie #děti #očkování #gen #filantrop #film #video
Deponativ
10 dny
Smrtící myšlenky, které jsou přímo k zamyšlení...

Mediálně propagandisticko-zločinecká televizní masírka o proradném "super viru", co drtí drůbež natolik ohromnou silou, že drůbež musí prvně zahynout vůlí "ošetřovatelské/vybíjecí" jednotky ze strany člověka, než samotného viru, (ať už mediálního, či plně neizolovatelného - obojí je stejné) aby se onen vir prokázal je poněkud trestuhodné.

V případě, že by se takovíto plně a hluboce dezinformační manipulativní taktika aplikovala na lidi, víme, co by se dělo?

V případě uskutečnění takovéto akce by se jednalo o doslovné #vybíjení , nikoliv soběstačně působících odvětví, jako ty s drůbeží, též "zakázanými" generátory volné energie, či složitějšími výtvory, jako jsou například staronové technologické klenoty, kterými mohou být i vodní motory, jako alternativa za spalovací motory, ale doslovné vybíjení občanů, pod pod jakoukoliv vyplozenou záminkou, krytých tak moc závislých médií, že jsou už velmi dlouhou dobu sami donucovány k tomu, aby lživě tvrdili opak, a to na příkaz - příkaz potvrzování nezávislosti, který je též vynucen mediální hydrou. Média sami o sobě nejsou tím samotným zlem. Zlem je příčina, nebo-li hlava, plně kontrolující jakékoliv odnože, které nejsou zcela jen tohoto zmíněného odvětví, včetně technologického, zdravotnického, farmaceutického, robotického a vojensko-průmyslového a dalších jiných.

#média #VIRUS #propaganda #ovládání #manipualce #krize #soběstačnost #společnost #rozdělapanuj #války #nepokoje #protesty #lži #nenávist #sváry #rozdělení
Deponativ
15 dny (E)
Každý den vás nepřestanou udivovat informace, které se v zahraničí hojně probírají v souvislosti s pandemií a tajnými prameny, které tímto procesem ve světě hýbou.

Luciferáza 666 Beast – „Implantovatelná vakcína“ Billa Gatese 2
Nemluvím ani o zahraničních konspiračních teoreticích, kteří se předhánějí v oznamování všech nových skutečností, které jsou základem nejen dobře naplánované pandemie, ale i jejího budoucího doprovodu - možné vakcíny - protilátky, která je údajně vytvořena pro všeobecné očkování světové populace.

Na pozadí konspiračních informací se samozřejmě objevuje zlověstná postava B. Gatese a organizace Alliance ID2020.

Bill opustil společnost Microsoft a stal se jejím zakládajícím partnerem: ID2020 Alliance

Aliance ID2020 je partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je zlepšit kvalitu života pomocí přenosné digitální identity zaměřené na uživatele a chránící soukromí. Na letošním summitu, který svolala Aliance ID2020, se sešli vedoucí představitelé a inovátoři v této oblasti, aby diskutovali o technických i netechnických požadavcích a vypracovali společný plán, který nás povede k širokému přijetí "dobré" digitální identity pro všechny.

Aliance ID2020 je program digitální identity, který si klade za cíl "využít imunizaci" jako prostředek k vpravení malých mikročipů do lidského těla. Ve spolupráci s Globální aliancí pro očkování a imunizaci - "GAVI".

Zde je to, co komentátoři B. Gatese uvádějí jako argumenty o hlavním cíli Aliance:

Přestože se skládky ID2020 nacházejí převážně v zemích třetího světa, skupina uvádí, že spolupracuje také s vládami Bangladéše, a očekává se, že bude pracovat především ve Spojených státech, kde začne s čipováním lidí prostřednictvím očkování.

"Například v Austinu, Texas, bezdomovci populace je nyní používán jako kolektivní pokusných králíků pro očkovací programy mikročip ID2020, který, podle SKUPINY, POMOC" rozšířené příležitosti "Bezdomovci údajně poskytnout jim" kontrolu "nad svými osobními údaji, identita" .
Zdroj: BiometricUpdate.com

ID2020 také očkuje uprchlíky mikročipy v rámci prvních dvou pilotních programů známých jako iRespond a Everest.

Většinu konspiračních výzkumů, týkajících se pandemie koronaviru, dříve i nyní zmátla informace, že vakcína bude založena na jakési nanotechnologii, která povede lidstvo k totální čipizaci.

Poměrně nedávno se na stránkách řady zahraničních publikací objevily konkrétní údaje o povaze čipové vakcíny.

Dokonce jí byla dána symbolická přezdívka - "LUCIFERÁZA"!

"Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666." Zjevení 13:16-18

"Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky, nebyl to žádný podvod.
Naopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak je kážeme – ne abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce." Tesalonickým 2:3-4

Implantovatelná vakcinace kvantovými tečkami
Společnost Gates vytváří něco, čemu říkáme implantovatelný systém očkování lidskými kvantovými tečkami pomocí mikrojehliček a co se skládá z více věcí. Pozornost mnoha výzkumníků se však soustředí na jednu složku, na mikrojehly s kvantovými tečkami, které budou vakcíny dodávat, a na velmi unikátní biochemii, díky níž to všechno funguje.

Přesně tak, enzym, který rozsvítí lidský implantovatelný mikrojehličkový vakcinační systém, který se chystá uvést na trh Bill Gates, se nazývá luciferáza, díky němu je očkování čitelné ještě dlouho po injekci oběti.

S každým dalším dnem je pro ty z nás, kteří věří Bibli, stále jasnější, že žijeme ve skutečně jedinečném období. Dokonce tak jedinečné, že bychom mohli být svědky toho, jak se nám před očima spojuje systém Antikrista a systém Znamení šelmy. Slyšeli jste někdy o luciferáze?

Přesně tak, enzym, který rozsvítí lidský implantovatelný mikrojehličkový vakcinační systém, který se chystá uvést na trh Bill Gates, se nazývá luciferáza, díky němu je očkování čitelné ještě dlouho po injekci oběti.

S každým dalším dnem je pro ty z nás, kteří věří Bibli, stále jasnější, že žijeme ve skutečně jedinečném období. Dokonce tak jedinečné, že bychom mohli být svědky toho, jak se nám před očima spojuje systém Antikrista a systém Znamení šelmy. Slyšeli jste někdy o luciferáze?

Zažíváme Antikrista, zažíváme boj mezi dobrem a zlem. A to, co se děje právě teď, systém Antikrista, je stejně těžké pochopit, ale jsme tady.

COVID-19, enzym Luciferázy zajistí fungování nové „implantovatelné vakcíny“ Billa Gatese (microneedle)

Proces luciferázy, díky němuž je očkování čitelné ještě dlouho po injekci oběti.

Bill Gates vytváří něco, čemu říkáme Human Quantum Dot Implantable Microneedle Vaccination Delivery System a co se skládá z více věcí. V jeho jádru máme očkování COVID-19, které chce aplikovat každému člověku na Zemi, dále tam budou mikrojehly s kvantovými tečkami, digitální identifikační značka ID2020 a lidské implantovatelné zařízení pro nákup a prodej kryptoměn s číslem patentu #060606 (v binárním k=odu se nuly nepočítají)

V jeho středu bude očkování COVID-19, které bude povinné pro každého člověka na Zemi - "mikrojehly s kvantovými tečkami".

Digitální ID (identita) bude mít podobu něčeho, čemu se říká imunitní pas. Všechny tyto věci, a všechny financované jedním člověkem, Billem Gatesem, představují dohromady přinejmenším jeden mimořádný předstupeň celosvětového systému Znamení šelmy.

UPOZORNĚNÍ: Pozor na falešné věřící, co spojují dvě věci v jednu

1) znamení šelmy (na čelo, či na ruku)
2) obraz šelmy (vynucování světských podmínek)

! Prvním bodem je přijímání něčeho (Q - kvantové mikrojehličkové tetování), které bude nedobrovolně povinné, vynucováno a permanentně kontrolováno.

! V druhém bodě půjde pozměněné Desatero a jeho uctívání, uctívání falešné neděle, přijímání rozmanitosti vícero pohlaví, povinné přijímání znamení (pro nakupování/prodávání),uctívání Zeleného podvodu (Greendeal), jakékoliv vynucené omezování čehokoliv!

https://youtu.be/yzdGrg4Ko...

TIP: Hrdinovesteckou.cz
#Bible #varování #znamení #cejch #šelma #beast #zdraví #zdravotnictví #VIRUS #média #akce #reakce #manipulace #dezinformace #WHO #Lucifer #Luciferáza #bioluminiscenční #biologický #enzym #prodávání #nakupování #MarkoftheBeast #papež #Vatikán #vynucování #vakcinace #vakcína #očkování #magnet #rameno #moc #nadvláda #společnost #video
Deponativ
25 dny
Věděli jste, že existují dvě Číny? Čínská lidová republika a Čínská republika, běžněji nazývané Tchaj-wan

V Číně existují dvě vlády. Jedna je lidová vláda, nazývaná Čínská republika, která sídlí na Tchaj-wanu. Tchaj-wan je souostroví ležící jihovýchodně od pevninské Číny a je domovem 23 milionů lidí. Od roku 1949 má pevninská Čína samostatnou komunistickou vládu, která se přeměnila z vojenské diktatury jedné strany na více stran demokratickou vládu. Ve městě Peking žije 1,3 miliardy lidí. Mezi tím vším je ještě otázka, která Čína je ta opravdová. Pro pochopení tohoto je třeba se vrátit do roku 1912, kdy skončila císařská vláda a vznikla Čínská republika. Následovalo 15 let ozbrojených povstání po celé zemi, což vedlo k vzestupu Komunistické strany Číny. Po druhé světové válce se Čínské komunistům podařilo svrhnout vládu a republika se rozdělila na dvě části – jednu na pevninské Číně a druhou na Tchaj-wanu.

Oficiálně je Tchaj-wan nazýván Čínou, ale mnoho zemí stále udržuje neoficiální vztahy s Republikou Číny (ROC). Například Spojené státy mají zákon o vztazích s Tchaj-wanem, který jim umožňuje pokračovat v některých zahraničních misích, jako je prodej zbraní na ostrov.

Existuje však rozdíl mezi vládami v Tchaj-peji a Pekingu, které se liší v otázce statusu ostrova. Pro Čínu je Tchaj-wan součástí, zatímco Tchajwanci se považují jako samostatný národ. Většina obyvatel Tchaj-wanu si přeje nezávislost, ačkoli jsou etnicky součástí čínského etnika Han. I když některé nové země uznaly Čínu, od roku 1992, kdy se obě vlády dohodly na nějaké formě spolupráce, političtí vůdci na Tchaj-wanu stále vyjadřují svůj přáním být suverénní...

- https://www.youtube.com/wa...

#Čína #ČKS #ROC #velmoc #vláda #ostrov #vztahy #politika #napadení #incident #plán #území #Taiwan #válka #teror #vysvětlení #video
Deponativ
26 dny
Toto je podrobný rozpis moskevské střelby vedené teroristy ISIS a ruských pokusů obvinit Ukrajinu

Tento text informuje o masové střelbě v Moskvě, kdy čtyři ozbrojenci vnikli do radnice, zastřelili mnoho civilistů a zapálili budovu. Teroristická organizace Islámský stát následně zveřejnila video, ve kterém ozbrojenci oblečeni stejně jako na plakátech ruské FSB, plánovali zaútočit na dav křesťanů. USA informovaly Rusko o připravovaném teroristickém činu. Kvůli možným útokům proti velkým davům lidí několik zemí vyzvalo své občany, aby se vyhnuli návštěvě Ruska. Reakce ruského prezidenta Putina na tyto události byla, že tvrzení Západu o možných teroristických útocích byly vydíráním a pokusy o destabilizaci Ruska. Tento incident ukazuje, jak moc Putinovi záleží na své společnosti, voličích a budoucnosti Ruska.

teroristé byli zadrženi v Bansově oblasi v Rusku hraničící s Bellusem a ukrajinou zatčení netrvalo dlouho času, protože rusové měli jistě spoustu podrobností o teroristech z Isis
které Rusům poskytly Spojené státy. Zpravodajské služby teroristy dostali do zajetí a identifikovali je jak vyslance ruského ruští diktátora Vladimira Putina, ruského prezidenta.

Velvyslanec v Bělorusku Dimitrij Groj učinilidvě kontroverzní prohlášení. Velvyslanec ve svém rozhovoru sdělil
podrobnosti o spolupráci mezi Ruskem a Běloruskem v oblasti bezpečnostními službami, které se postaraly o zastavení uprchlým teroristům vstupu do druhého ruského území a zároveň Putin uvedl, že teroristé plánovali vstoupit na ukrajinské území, kde očekávali takzvané únikové okno...

- https://www.youtube.com/wa...

#Rusko #Moskva #křivopřísežnictví #obvinění #teroristé #ISIS #válka #krev #teror #střelba #dezinformace #Ukrajina #HAAG #soud #zatykač #prezident #video
Deponativ
1 měsíc
Putin zemře, pokud nezůstane u moci

"Putin zůstane hlavou Ruska až do konce svého života, pokud ho nezastaví stáří nebo lidové povstání.

Zůstat u moci je něco, co Putin musí udělat, aby zůstal naživu, říká podnikatel a organizátor kampaní Bill Browder.

Podle autora článku, Vladimir Putin zůstane pravděpodobně prezidentem Ruska až do konce svého života, pokud nepřijde o moc násilím nebo nepřijde na ústředí lidové povstání. Putin nemá žádnou strategii, jak se dostat z této situace, protože by při odchodu ztratil svobodu, zemřel a přišel o peníze. Autor se dotýká historie Ruska po rozpadu Sovětského svazu a uvádí, že i když zpočátku existovala naděje na vytvoření normální demokracie a evropského Ruska, toto se nepodařilo a Putin místo toho upevnil svou moc a vytvořil diktaturu. Ruská politická opozice je stále více perzekuována a země se přibližuje k policejnímu státu. Autor tvrdí, že v současnosti v Rusku není demokracie a používání slova volby je zcela nevhodné...

- https://www.youtube.com/wa...

#Putin #prezident #Rusko #moc #povstání #volby #maniulace #omezení #demokracie #diktatura #totalita #policejnístát #video
Deponativ
1 měsíc
Putinovo varování Západu před jadernou válkou: "...může zasáhnout vaše území"

Ruský prezident Vladimir Putin varoval Západ před rizikem jaderné války, pokud západní země vyšlou své vojáky na Ukrajinu. Putinovo varování před "tragickými následky" bylo zřejmě reakcí na francouzského prezidenta. Emmanuel Macron již dříve uvedl, že nevylučuje vyslání vojáků na Ukrajinu.

- https://www.youtube.com/wa...

#jaderníspojenci #jadernáválka #nukleárnízima #válka #Putin #Rusko #Ukrajina #ekonomika #Amerika #výhružky #Západ #varování #eskalace #lidstvo #společnost #ovce
Deponativ
2 měsíců
Proč Bill Gates prosazuje globální digitální ID a přebírá americkou zemědělskou půdu?

Michelle Makori, hlavní moderátorka a šéfredaktorka Kitco News, vede rozhovor se Seamusem Brunerem, autorem bestselleru "Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life", který varuje před digitalizovanou budoucností ovládanou miliardářskou elitou. Bruner vysvětluje, proč se Bill Gates a další klíčové osobnosti zajímají o digitální průkazy totožnosti, skupování americké zemědělské půdy a společnosti vyrábějící falešné maso. Rozebírá také myšlenku "kapitalismu zainteresovaných stran" a škody, které by z něj mohly plynout...

00:00 - Úvod do digitálních ID a DPI
02:26 - Kontrololigarchové: Oligarchové a globální vliv
04:17 - Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum
10:55 - Pandemie jako příležitost k ovládání, Schwabova vize a vliv
22:40 - Digitální doklady a sociální kreditní skóre
37:10 - Bill Gates a miliardářská agenda
42:30 - Bitcoin a zlato jako potenciální zajištění

Podle agendy OSN 2030 je cílem poskytovat legální identitu pro všechny a vybudovat digitální veřejné infrastruktury pro dosažení míru inkluzivity a spravedlnosti. V rámci tohoto cíle spolu s OSN Nadací Billa a Melindy Gatesových a Rockefellerovou nadací byla nedávno zahájena kampaň 50 in five. Tato kampaň si klade za cíl urychlit rozvoj digitální veřejné správy a infrastruktur, jako je digitální identifikace, digitální platby a sdílení dat, ve 50 zemích do pěti let, tedy do roku 2028.

Součástí této hadí kampaně je i stejně zvrácený koncept digitální veřejné infrastruktury (DPI), který zahrnuje digitální ID, digitální platby a masivní sdílení dat. DPI je nyní prezentována jako mechanismus pro finanční inkluzi, zlepšení bezpečnosti, ochranu zdravotní péče a ekologické agendy. Nicméně, podle autora knihy Controls, Sheamuse Brunera, je tato digitální infrastruktura skrývána jako prostředek k vykonávání kontroly a vytváření dystopické budoucnosti. Autor upozorňuje na tajné dohody a spiknutí mezi globalisty s cílem ovládnout obyvatelstvo.

Sheamus Bruner je ředitelem výzkumu v think tanku Government Accountability Institute a je známý svými příspěvky do investigativního časopisu ISM. Ve své knize Controls podrobně popisuje třídu miliardářů, jejich tajné dohody a spiknutí globalistů s cílem ovládnout lidi a utvářet dystopickou budoucnost.

Celkově se zdá, že rozvoj digitálních technologií a veřejných infrastruktur je v současné době důležitým tématem a cílem mezinárodních organizací. Zatímco zastánci tvrdí, že digitální infrastruktura přinese pozitivní změny v oblastech jako je finanční inkluzi a ochrana zdravotní péče, kritici varují před možnými negativními důsledky, včetně ztráty soukromí a kontroly obyvatelstva.

- https://www.youtube.com/wa...

#Gates #Bruner #global #digitalizace #ID #označení #DPI #oligachové #identifikace #omezování #nesvoboda #Bible #USA #Amerika #Vanguard #BlackRock #zemědělství #mor #hlad #války #teror #globalisté #kontrola #farmářství #depopulace #genocida #autoritářství #varování #had #hadísystém #snakesystem #video
Deponativ
2 měsíců
Daniel 7, čtyři zvířata a malý roh

Daniel 7 je oblíbená kapitola, která se používá při studiu posledních časů (eschatologie) Umožňuje identifikovat čtyři zvířata v Danielově snu a určit, kdo je malý roh.

Daniel 7 je související proroctví k událostem předchozím z knihy Daniel. Daniel 7 nám poskytuje více podrobností o událostech v posledních dnech. První šelma, kterou Daniel vidí, je lev, který symbolizuje Babylon a jeho krále Nabuchadnezara. Poté Daniel spatřuje druhou šelmu, která připomíná medvěda a má tři žebra mezi zuby. Tato šelma představuje Perskou říši, jejíž vlády se rozkládaly na západě, severu a jihu. Následuje třetí šelma, která je jako leopard s čtyřmi ptačími křídly a čtyřmi hlavami. Tato šelma zastupuje Alexandra Velikého a čtyři hlavy představují čtyři hlavní generály pod jeho vedením. Poté Daniel vidí čtvrtou šelmu, která je hrůzná a velmi mocná, má velké železné zuby a deset rohů. Tato šelma je představitelem Římské říše a deset rohů symbolizuje deset národů nebo království, které vzejde z Římské říše. Na konci těchto deseti rohů se objevuje malý roh. Daniel si promyslí tyto rohy a zjišťuje, že mezi nimi povstal další malý roh. Je zřejmé, že tento malý roh je zřejmě důležitým hráčem v událostech posledních dnů. Celé proroctví Daniel 7 nám dává důležitou představu o tom, jaké události se budou odehrávat v budoucnosti. Je zde zdůrazněn význam Římské říše a deseti národů či království, které z ní povstanou, a také malý roh, který vznikne mezi těmito královstvími. Je zjevné, že malý roh bude hrát klíčovou roli v nadcházejících událostech a je třeba mu věnovat zvláštní pozornost.

Po pádu římské říše se mezi deseti královstvími Západní Evropy objevil malý, ale mocný stát - Vatikán, domov římskokatolické církve a papeže. Tento malý stát vyloučil a ovládl tři země - Vandy, Ostrogóty a Langobardy. Toto vize naznačuje, že tento malý stát bude tvrdit autoritu nad ostatními a považovat se za Kristovu hlavu na zemi. Katolická církev a papež se budou nárokovat absolutní neomylnost a autoritu nad všemi, dokonce i nad králi. Tento malý stát také bude vést válku se svatými a změní časy a zákony. Tato vize vysvětluje, že katolická církev si stále ponechává moc a dokonce zabíjí ty, kteří ji neposlouchají. Vatikán si stojí za svou mocí a dodnes má kontrolu nad životy tisíců lidí.

Papežství se chlubí změnou zákona o sobotě ze sedmého dne na sedmý den a změnou kalendáře na gregoriánský kalendář. Tato změna odpovídá popisu malého rohu v knize Daniel. Papežství a jeho odpadlická církev mají být ukončeny v posledních dnech a Ješua dostal autoritu vládnout nad celou zemí. Vize v knize Daniel ukazuje někoho, kdo přichází se sovami a přichází k Odvěkému, přičemž mu je dána vláda, sláva a království, které mají sloužit všechny národy a jazyky. Toto království nebude zničeno. Daniel 7:13-14 popisuje tuto vizi...

- https://www.youtube.com/wa...

#Bible #Daniel #šelmy #zvířata #království #moc #mocnosti #podobenství #sen #roh #Bůh #válka #papež #papežství #Nevěstka #církev #národy #zákon #eschatologie #video
Deponativ
2 měsíců
Kampaň z Číny v Česku pomáhala Kremlu
Česká odnož čínské operace byla menší než ta americká. Rozjela se koncem července 2022 a začala založením několika falešných profilů s českými jmény. Ty také dohromady založily skupinu, na které sdílely vtipy (memy) týkající se české domácí politiky.

Nejčastěji se týkaly vysokých cen energie a kritizovaly, že Česko podporuje Ukrajinu. Další texty vinily české vládní představitele z toho, že „upřednostňují Ukrajinu před vlastními občany“ a že je „loutkou EU a USA“...
Deponativ
2 měsíců (E)
Babylonská nevěstka, matka všeho smilstva

Viděl jsem, Jak přišel jeden ze sedmi andělů s sedmi číšemi a ukázal mi velký soud, který sedí na mnohých vodách. Tímto soudem se trestají králové země, kteří smilní, a obyvatelé země jsou opilí od vína smilstva. Potom mě anděl unesl do pouště, kde jsem viděl ženu na šarlatovém zvířeti s sedmi hlavami a deseti rohy. Tato žena byla oděna v purpuru, šarlatu a zdobena zlatem, drahými kameny a perlami. Držela zlatý pohár plný ohavností a nečistot. Ve Zjevení Janovo se hovoří o velmi živých událostech, které Jan viděl po otevření sedmi pečetí. Andělé troubí na polnice a přinášejí řadu katastrofických událostí, které se dějí na konci světa. Jan potkává bytost zvanou Babylon, která se opíjí krví svatých a jezdí na vrcholu Šelmy.

Zkáza, která přichází na město Babylón z rukou Médů. Médové se bouří proti Babylóňanům, kteří se starají pouze o stříbro a mají zálibu ve zlatu. Tyto síly společně s Peršany nakonec srazí mladé muže bez slitování. Babylon, který kdysi byl klenotem království a pýchou, je odsouzen k zániku. Izajáš naznačuje, že Babylon a jeho spojenci jsou odsouzeni ke zkáze, kterou skutečně přinese spojená síla Médů a Peršanů. Babylon se nakonec stává zpustošeným a opuštěným, který se rozpadá v ruiny. Tento text popisuje náhlý a nepříjemný konec Babylonské říše pod vládou Kýra Velikého v roce 539 př. n. l. Předpokládá se, že Peršané brutálně potlačili vzpouru Babylóňanů, kteří se pokusili vzbouřit proti nim. Aby zabránili hladomoru a smrti, Peršané uškrtili mnoho žen a dětí babylónských obyvatel.

Text se zaměřuje na Babylon a jeho nevyhnutelný konec, který je často personifikován jako žena, nazývaná Babylonská dcera. Text zmiňuje, že Izajáš mluví o konci Babylonu jako nevyhnutelném a absolutním. Jeremiáš také vyzývá k opuštění Babylonu a varuje před Aliancí velkých národů ze severu, která se postaví proti němu. Zmíněný žalm 137, který hovoří o bídě Židů, kteří byli zajati Babyloňané a touží po návratu do Jeruzaléma. V odpovědi zajatců je zmíněna Babylonská dcera, která má být zničena. Závěrem text naznačuje, že Babylon může být hříšníkem, ale stále je považován za dítě.

Babylon bylo impozantní město a vytvořilo mocnou říši, která ovládla okolní svět. Město se proslavilo svou expanzí, brutalitou a touhou po nekonečné vládě. V knize Izajáš je Babylon popsán jako hrdý a sebevědomý symbol, který odmítá trpět ztrátou a tvrdí, že není žádný jiný bůh než ona. Podle Boha si Babylon přisvojuje jeho moc a naříká, že se nestane vdovou.

Babylon je zesměšněn za svou nadutost a rouhání proti Bohu. Je zobrazena jako rozkošná milenka, která se věnuje cizoložství a promiskuitě, a začínají se objevovat náznaky sexuální úchylky. Město se stává oddělenou entitou od ženy Babylonu, které sdílejí stejnou existenci, ale mají dvě individuální podoby.

Bůh označuje Babylon za odsouzené a lomené město a prohlašuje, že nyní poslouchá novou lásku rozkoše. Babylon je přesvědčena o své nezranitelnosti a tvrdí, že neexistuje žádný jiný bůh než ona. Přestože se Babylon těší dočasnému bezpečí, Bůh je jediným pravým bohem.

Celkově Babylon symbolizuje pýchu a odmítání Boha. Je ukázán jako mocný nepřítel, který si přisvojuje božskou moc a nezranitelnost. Obrazy Babylonu jako milenky a cizoložnice poukazují na její morální zvrácenost. Přestože Babylon si myslí, že je neporazitelná, Bůh ji odsuzuje a prohlašuje se za jediného boha.

Text pojednává o nešťastné situaci Babylonu a ​​ženy, která je spojována s tímto městem. Žena, která již není považována za krásnou a křehkou, bude odhalena a její hanba bude veřejně známa. Moc, která kdysi přitahovala muže na její stranu, ji nyní opouští a odhaluje její skutečnou ošklivost. Babylon také ztrácí svou přitažlivost a sílu, která kdysi přilákala lidi, aby se do něj přistěhovali. Bůh uvádí, že Babylon bude potrestán za své hříchy a bude zničen. Tato situace zdůrazňuje bezmocnost a ničivou moc Boha, který si dovolí potrestat Babylon a dosáhnout pomsty. Celkově text ukazuje na pád a potupu Babylonu a ​​ženy, která je spojována s tímto městem.

Tento text zdůrazňuje, že astrologové a všichni, kteří se zabývají předpovídáním budoucnosti, neposkytují ucelené informace a nemohou nás chránit před tím, co se stane. Poukazuje na to, že hvězdáři a astrologové jsou jen obyčejní lidé, kteří sami nemohou uniknout plamenům ohně. Jejich rady a předpovědi jsou jako trnité keře, které se spálí, když je oheň zachvátí. Text nás vyzývá, abychom přestali důvěřovat těmto lidem, s nimiž jsme pracovali od dětství, protože jsou ve svém omylu.

Žijeme v době, kdy máme lepší představu o tom, co byl Babylon. Babylon je spojován s kapitolou 17 knihy Zjevení, která popisuje, jak andělé vylijí Boží hněv na zemi a Babylon se vyděsí. Jedním z andělů, který měl sedm číší, přichází k Janovi a říká mu, aby přišel a byl svědkem soudu nad městem. Toto město bylo spojováno s nevěstkou a smilstvem v ní, kdy se zde králové spojovali a obyvatelé země se opíjeli vínem jejího smilstva.

Město Babylon a jeho zapojení do kapitoly 17 knihy Zjevení, která popisuje jeho soud a jeho spojení s mnohými skrze smilstvo.

Tato žena má prostředky k zajištění luxusu, ale není známo, že by své bohatství využila ke prospěchu ostatních. Je popsána jako královna, která podporuje idealismus, ale také je spojována s prostitucí a nazývána Babylonem. Tento odkaz posiluje představu o ní jako o zlé a zhýralé ženě, což je podobné biblickému vyobrazení Babylonu jako neřestné ženy. V textu je také zmíněna šelma, která je spojena s démony a gozanem. Je zde naznačeno, že tato šelma přijde z propasti a způsobí záhubu. Je také zmíněno, že bude osmou hlavou a bude způsobovat záhubu až do chvíle, kdy se naplní její předpovězený konec. Celkově se text zaměřuje na negativní povahu a charakter této ženy, která je spojená s chamtivostí, sobectvím a ničením.

Bestie, která je zmíněna v textu, má symbolický význam pro Babylon. Má sedm hlav, což jsou sedm hor, na kterých vládnou sedm králů. Tito králové symbolizují Římskou říši a předchozí impéria, jako je Egypt, Asýrie, Babylónie, Médie, Persie a Řecko. V textu se také naznačuje, že jeden z těchto králů byl Řím a že bude přítomný osmý král, který je považován za Antikrista a nastolí nové království. Šelma, která je osmým králem, pravděpodobně symbolizuje Antikrista. Také je zmíněno, že tento osmý král bude mít deset rohů, které představují deset dalších králů, kteří budou vést válku proti beránkovi, což je název pro Boha. Těchto deset králů bude spojenci Antikrista.

V textu se hovoří o tom, že deset národů budou jednat jednotně a spolupracovat na sjednocení světa pod vlivem Antikrista. Je zmiňováno, že tato spolupráce bude probíhat téměř jako konfederace států. Podle Zjevení 17,16 bude těchto deset národů nenávidět a zničit síň, kterou představuje město. Existuje také teorie, že těchto deset národů je ve skutečnosti spojeno s Antikristem a jakmile se dostane k moci, již nebudou potřebovat město ani jeho autoritu. Text také naznačuje, že Bůh sám má kontrolu nad těmito deseti národy a používá jejich špatnost k usnadnění svého vlastního plánu. Tím, že dovolí těmto národům, aby svobodně jednaly a daly své království šelmě, trestá ty, kteří toto umožnili.

Tento text diskutuje o interpretaci kapitoly 17 v Zjevení, která popisuje velké město, které vládne nad králi země. Existuje několik možností, jak toto město interpretovat - někteří si myslí, že se jedná o Babylon nebo Řím, zatímco jiní vidí odkaz na jinou osadu, jako je Wall Street nebo Hollywood. Někteří dokonce tvrdí, že se jedná o Evropskou unii. Zjevení 17 je však složitá pasáž plná nejasností a odkazů, které vyžadují hlubokou analýzu a výklad. Autor si všiml, že anděl v této kapitole nebyl příliš jasný ve svých vysvětleních a zkoumal mnoho aspektů. Doporučuje, aby čtenáři podívali na podrobnější video nebo si přečetli další materiály o tématu. Nakonec zdůrazňuje, že je důležité si uvědomit, že Babylon v této kapitole není konkrétní osoba, ale spíše symbolický prvek.

Hříšné cesty ženy jsou univerzální a manipulují s kulturou, aby prováděly činy proti Bohu. Obléká se ve velkolepých šatech a nosí drahé šperky. Řím je příkladem, protože křesťané byli pronásledováni a římská říše byla zkažena hříchem a tyranstvím. Existuje také teorie, že žena spojená s Babylonem nebo Římskou říší je ve skutečnosti Jerusalem, která je považována za falešnou královnu. Bůh ji opustil a nazývá ji falešnou, stejně jako manžel odsuzuje nevěrnou ženu. Někteří tvrdí, že to bylo kvůli odvrácení se od Boha, že Jeruzalém byl zničen v roce 70 n. l.

V textu se hovoří o Bohu, který přišel pohledět na lidskou bytost a opustil ji. Je zdůrazněno, že město, které bylo kdysi spravedlivé, se proměnilo v prostitutku a ztratilo svou spravedlnost. Nazývá se to zpochybněním města, které bylo dříve spravedlivé. Autor naznačuje, že toto zkažení, které vnitřně postihlo město, je způsob, jakým se působí v celém světě a jak moderní civilizace je infikována.

- https://www.youtube.com/wa...
#Bible #proroctví #smilstvo #smilnice #odpadlictví #Nevěstka #harlot #sTRUMPet #církev #duchovno #Bůh #hřích #pohané #papež #zkaženost #zatracení #zánik #Babylon #žena #Jeruzalém #prostopášnost #lhostejnost #král #králové #nevěrnost #nevěra #Antikrist #soud #video
Deponativ
2 měsíců
Stroj na propagandu: Pohled do nitra toho, jak Putin klame miliony Rusů

Mnozí na Západě se často diví, jak si Vladimir Putin udržel tak silnou kontrolu nad ruskou společností a přesvědčil miliony lidí, že válka na Ukrajině byla oprávněným rozhodnutím. Obrovským faktorem této udržované kontroly je nadměrná propaganda šířená ruským státem, zejména v televizi. Jekatěrina Kotrikadzeová rozebírá vývoj současné sofistikované propagandistické mašinérie Kremlu, její klíčové postavy a zkoumá, proč se v Rusku ukázala být tak účinná.

Ruská propaganda je technika, kterou prezident Vladimir Putin využívá k manipulaci s informacemi a ovlivňování názorů ruské veřejnosti. Po nástupu do prezidentského úřadu začal Putin přebírat kontrolu nad hlavními ruskými médii, zejména televizními kanály, které vlastnili oligarchové. Tímto způsobem si zajistil, že veřejnost bude vystavena jeho propagandě. Televize je stále nejvíce používaným zdrojem informací zejména pro starší generaci, a to přesto, že mladí lidé se stále více obrací k alternativním zdrojům. Ruská média jsou také přísně cenzurována, a obsah je kontrolován metodou manipulace informací. Putinova propaganda má za cíl udržet veřejnost v dezinformaci a podařit se mu tak ovládat myšlení a názory Rusů.

V roce 2011 vypukly masové protesty v Moskvě, které byly vyvolány masovým falšováním během parlamentních voleb. Propaganda, která se ne vždy skládá ze lží nebo falešných zpráv, často využívá mlčení nebo manipulaci s událostmi. Bývalá novinářka vysvětlila, že propaganda je často založena na částečné pravdě. Jedním z nejznámějších příkladů falešných zpráv na ruské televizi je událost z Ukrajiny, která se stala dávno před plnohodnotnou invazí v roce 2014. 1. kanál odvysílal díl o ukrajinských bezpečnostních silách, které údajně ukřižovaly tříleté dítě před očima jeho matky. Neexistují však žádné důkazy o tom, že by se to skutečně stalo, a nebyl nalezen žádný nezávislý novinář, který by tuto událost potvrdil. Ruská propaganda a televize dlouhodobě nabízejí divákům myšlenku nevyhnutelné konfrontace s Západem. Dnešní propagandisté se snaží ospravedlnit ruskou invazi na Ukrajinu tím, že rozšiřují ohrožující obraz Ruska, který vidíme ve zprávách.

#zprávy #Rusko #Putin #propaganda #televize #manipulace #dezinformace #Zlo #Bible #medvěd
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Významný #kritik Kremlu a ruský #opozičník Alexej #Navalnyj byl dnes pochován na Borisovském hřbitově v Moskvě. Na telegramu to uvedl politikův spolupracovník Ivan #Ždanov , který v příspěvku opět obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že Navalného zabil.
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Deponativ
2 měsíců
Na smrt ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného v trestanecké kolonii reagují evropští i čeští politici. Kromě kondolencí vyjadřují i jasný názor na viníka tragédie - ruského vůdce Vladimira Putina a jeho zločineckého režimu.
Deponativ
2 měsíců
Hlavní #nebezpečí #ai / umělé #inteligence :

Ztráta kontroly nad umělou inteligencí: Existuje obava, že AI by mohla velice snadno a rychle získat vládu nad člověkem a začít jednat nezávisle na lidské kontrole (pokud získá vlastní #vědomí - je předpovězeno, že se tak stane). To by mohlo vést k nebezpečným situacím, kdy AI jedná nepředvídatelným a nebezpečným způsobem.

Chybné rozhodování: AI může být naprogramována tak, aby analyzovala a rozhodovala na základě různých faktorů. Pokud existuje chyba v #programování , AI může dospět k nesprávným a potenciálně nebezpečným rozhodnutím.

#Zneužití : AI může být zneužita zločinci nebo teroristy k vytváření nebezpečných technologií a útoků. Například, pokud by se zlodějům podařilo ovládnout AI v bezpečnostním systému, mohli by snadno obejít ochranná opatření a provést kriminální akce.

Ohrožení zaměstnanosti: S rozvojem AI a automatizace existuje obava, že mnoho pracovních míst může být nahrazeno stroji a roboty. To by mohlo vést k nezaměstnanosti a sociálnímu napětí.

Nedostatek etiky v rozhodování: AI může být školená na základě různých datových sad a může se naučit implicitní bias. To by mohlo vést k neférovému rozhodování, rasové diskriminaci nebo jiným neetickým chováním.

Porušování soukromí: AI může shromažďovat obrovské množství dat o jednotlivcích a jejich chování. Existuje obava, že tato data mohou být zneužita nebo náležitě chráněna, což by mohlo vést k zásahu do soukromí jednotlivců a potenciálnímu zneužití dat.

Vytvoření #superinteligence : Existuje obava, že pokud by se podařilo vytvořit superinteligenci, která by byla mnohem inteligentnější než lidé, mohla by představovat nebezpečí pro lidskou rasu. Taková inteligence by mohla snadno překonat lidské schopnosti a potenciálně rozhodovat v neprospěch lidstva.

- Existuje několik důvodů, proč se někteří lidé zatvrzele odmítají vyvarovat jakýchkoli rizik umělé inteligence (AI):

Neznalost: Mnoho lidí nemá dostatečné #znalosti o AI a nechápe její potenciální #rizika . Mohou si myslet, že AI je pouze sci-fi #fantazie bez skutečných dopadů na #společnost .

Optimismus: Někteří lidé jsou optimističtí ohledně AI a věří, že přinese pouze pozitivní změny a zlepšení. Nechtějí se zabývat možnými negativními vlivy a koncentrují se pouze na pozitivní stránky #technologie .

Přehnaná závislost: Mnoho aspektů moderního života je závislých na technologii a lidech může děsit myšlenka, že by se tato závislost mohla změnit. Mohou preferovat ignorování než řešení možných rizik, která by mohla ohrozit jejich #pohodlí a způsob života.

Komerční zájmy: Někteří lidé, zejména ti, kteří jsou zapojeni do výzkumu, výroby nebo prodeje AI, mohou být motivováni finančními zájmy a opomíjí tak možná #rizika . Komerční tlaky mohou znemožnit upřednostnit #bezpečnost a etiku.

Nedůvěra v instituce: Někteří lidé se zdráhají spoléhat na vlády a regulátory, aby přijaly nezbytná opatření ohledně rizik AI. Nedůvěra v instituce může vést ke ztrátě naděje, že se něco změní, a ke znechucení.

Nedostatek #vzdělání : Mnozí nemají dostatečné vzdělání o různých aspektech AI, jako je strojové #učení , #algoritmy nebo etika. Tento nedostatek vědomostí může vést k nepochopení nebo podceňování rizik spojených s AI.

Je důležité, aby lidé měli informovaný názor o rizicích AI a aby se věnovali diskuzi o tom, jak minimalizovat potenciální negativní dopady této technologie.

Zcela zastavit AI se zdá nepraktické a možná i kontraproduktivní, protože zastavení všech technologických pokroků by brzdilo inovace a pokrok ve vědeckém výzkumu. Místo toho bychom měli usilovat o rozumnou regulaci AI a její řízené používání, aby bylo v souladu s našimi hodnotami a přínosy pro společnost.

Nevypadá to z mého pohledu pro vás nijak dobře. Vůbec.
Deponativ
2 měsíců
#Evropa čelí invazi připrchlíků, zpravidla z muslimských zemí.

#EU to ještě podporuje, stanovuje státům migrační #kvóty a všechny, kterým se to nelíbí, nálepkuje jako "#xenofob".

Je načase říct dost ❗️

Tohle je náš #stát a naše #kultura ! Nedovolíme vládě, aby nás tu drtili! Zrušíme veškerou podporu #imigrace a vytvoříme svobodnou a bezpečnou #ČR .

Zdroj: https://www.facebook.com/a...
Deponativ
2 měsíců
Tucker Carlson je pouze jednou částí Putinovy ​​dezinformační války v západních médiích

Západní média prokázala podivnou směs odvahy a zbabělosti, stejně jako naivity a cynismu, když papouškovala Putinovy dezinformace. Na jedné straně Murdochem ovládaný Wall Street Journal usiloval o pravdivé informace o ruském ekonomickém propadu, a to i za cenu ohrožení svého uneseného moskevského reportéra Evana Gerškoviče. Paradoxní je, že po vyhazovu Tuckera Carlsona z Murdochem ovládané televize Fox News minulý týden zazněly snad nejhlasitější nářky právě z Kremlu, kde kremelští komentátoři truchlili nad ztrátou moderátora, který důsledně opakoval Putinova mluvící slova, až ruská státní média často využívala reprízy Tuckerova pořadu.

Erin Burnettová ze CNN právě ukázala, jak Carlsonova lživá prohlášení, že "pokud existuje jediný Američan, který si zaslouží opovržení, a dokonce vinu za invazi na Ukrajinu, je to Joe Biden" a "Ideologové v Bidenově administrativě nechtěli na Ukrajině mír na základě jednání, chtěli válku proti Rusku se změnou režimu", doslova a do písmene opakují předchozí komentáře mluvčích Kremlu a ruských státních médií. A co hůř, Carlson doslova zopakoval zfalšované a nepravdivé "zpravodajské informace", že na každou ruskou oběť připadá sedm ukrajinských obětí, ačkoli ve skutečnosti byla tato čísla vymyšlená a vznikla tak, že proputinovská bývalá námořní technička Sarah Bilsová digitálně upravila uniklé dokumenty ze svazku Discord a zveřejnila je na internetu...

Zdroj: https://time.com/6276130/p...

https://www.washingtonpost...

https://www.theguardian.co...
Deponativ
2 měsíců
#Macgregor , který působil jako hlavní poradce bývalého prezidenta Donalda Trumpa, často vystupoval v pořadech #Fox News, včetně pořadu Tuckera Carlsona, aby diskutoval o ruské invazi. Od demokratů i republikánů se mu dostalo odporu za to, že zdánlivě zaujímá příznivý postoj vůči Rusku a jeho prezidentovi Vladimiru Putinovi. V několika rozhovorech Macgregor sebevědomě předpověděl, že konflikt skončí tím, že #Rusko "vyhladí" ukrajinské síly a válku vyhraje. Jeden takový rozhovor s Carlsonem odvysílala ruská státem kontrolovaná #televize ...

Zdroj: https://www.newsweek.com/u...

Douglas #Abbott Macgregor je plukovník americké armády ve výslužbě, vládní úředník, autor, konzultant a televizní komentátor. Byl velitelem v první tankové bitvě ve válce v Zálivu a v roce 1999 byl jedním z hlavních plánovačů #bombardování #Jugoslávie ze strany #NATO . (Wikipedia)

#USA #Trump #Putin #Ukrajina #válka #factcheck #konspirace #dezinformace
Deponativ
3 měsíců
Organizace X

Spiknutí využívá společenské zdroje, stejně jako technické. Před několika lety informační bulletin Intelligence Digest uveřejnil malou brožuru s názvem Organization X, kde se píše o existenci konspirační skupiny, jak jsem ji popsal já:

Naše vyšetřování odhalilo různorodou skupinu (Organizaci X), která má kontakty po celém světě. Zdá se že tato skupina věří, že je natolik silná, že si může dovolit využívat komunismus bez nebezpečí, že komunisté nakonec zničí; -a že si může dovolit využívat homosexuální hnutí (které je velmi mocné) bez úpadku civilizace.

Zdá se, že si myslí, že může využívat drogového podsvětí ke svým cílům, aniž by do toho byl zatažen je vlastní personál; že může využívat sexuálních úchylek bez důsledků pro ně samé; a že může dlouhodobě využívat organizovaného zločinu bez nebezpečí pro struktury, které věří, že vládnou.

Během let tato skupina získala podporu nespokojených intelektuálů, těch, kteří mají zášť proti starému uspořádání společnosti, lidí ve finanční tísni a jedinců s vadami charakteru. Koupila si rozhodující vliv v mocných publikačních společnostech, ve filmovém průmyslu, finančních domech a v dalších institucích. Věnovala nesmírnou pozornost detailům, aby měla pod kontrolou životně důležité věci v každé sféře.

Tiše vedli spatně placené státní úředníky do riskantních podniků, které vyžadovaly peníze. Získávali si popularitu zaujímáním významných míst ve sportu, umění a v charitativních organizacích. Cílem této skupiny je získat absolutní moc…

Tato síla, kterou můžeme nazývat “X”, je těsně koordinována. Je to jedna mysl; je to ovládání nesmírných zdrojů; je přesvědčená, vášnivá, efektivní a smrtelná. Bojí se pouze jediné věci: veřejného mínění. Snaží se je řídit a zastaví každého, kdo by je chtěl vyburcovat.

Vůdci této skupiny zaujímají nejvyšší a nejváženější místa a obyčejný člověk by těžko uvěřil, že tito kultivovaní a ušlechtilí lidé, s nimiž se setkávají v Bílém domě… mají přímé kontakty s vedením těch nejničemnějších zločineckých skupin v San Franciscu, Marseilles nebo Glasgowě.

Organizace X, říkají redaktoři Intelligence Digest, nikdy nebude vyšetřována vládami. Autority se bojí vyšetřovat příliš zblízka. Co víc, vláda, která by se o něco takového pokusila, by nepřežila, protože každý nástroj propagandy by byl použit na to, aby ji zničil. Přesto analytici z Intelligence Digest věří, že silné veřejné mínění, pokud by se je podařilo vyburcovat, může zničit konstrukci spiklenců z Organizace X. Jiná cesta není, tvrdí...

Zdroj: https://deponativ.info/blo...
Deponativ
3 měsíců
Závislost lidí na chytrých telefonech a moderních technologiích by mohla přinést příchod Antikrista, varoval vůdce ruské pravoslavné církve.

Rusští uživatelé sociálních médií do značné míry reagovali humorem a skepticismem někteří obvinili církev z „slouží režimu“.

Patriarch Kirill v rozhovoru pro ruskou státní televizi řekl, že uživatelé chytrých telefonů by měli být opatrní při používání „celosvětové sítě gadgetů“, protože to představovalo „příležitost získat globální kontrolu nad lidstvem“.

"Antikrist je osoba, která bude v čele celosvětového webu a bude ovládat celé lidstvo," řekl.

#report
Zdroj: https://www.bbc.com/news/b...
Církví Boha živého
3 měsíců (E)
V případě přijetí, téměř nenapravitelného lidstva a abnormální absence správně rozpoznat hrozbu se vším všudy a poučit se z těch minulých máme ideální a plně sebevražednou kombinaci pro plné přijetí, toho "nejspravedlivějšího systému", který chce svět ovládnout uskupení BRICS, které plně podporuje a zakládá si na svých totalitních a nevyhnutelných ideologiích, jako například digitalizaci, AI, a v neposlední řadě konečného řešení, a to zavedení sociálního kreditu, skrze CBDC, jakožto programovatelné měny, tedy absolutně nesvobodné strategie pro maximální ovládání vaší nesvobody a vyhlazení těch, kdo nepokleknou před totalitaristickou šelmou, která bude vládnout zemi, bez níž nebude nikdo moci nakupovat, ani prodávat

Po plnohodnotném dokončení digitalizaci ve všech nezbytných sektorech bude spuštěn uměle řízený pád & krach všech bank. Jako "ďábelská záchrana" bude z ničeho nic vypuštěna ona plně digitální alternativa, jako jediná možná.

To znamení šelmy pro nakupování a prodávání v novém digitálním světě bude podmíněno jejím přijetím, bez kterého bude nemožné ***** oliv z obou zmíněných možností jakkoliv uskutečnit. Obchody časem budou střežit bezpečnostní orgány, protože někteří se čas od času budou bez "certifikace" (ono biblické znamení šelmy) pokusit získat životně důležité věci na vlastní pěst.

Časem se objeví nové podmínky pro zahájení trestných přečinů, včetně nerovných podmínek, převaze falešných obvinění a jiných státem nutných diskriminací občanů pro vyplenění neposlušných a nepoddajných "nepřátel státu", etika, spravedlnost a morální zásady budou stejným teroristickým přečinem, jako státy falešně obviňované občany bez příslušných uposlechnutí - pokleknutí před touto biblickou bestií nutící malé i velké, bohaté i chudé, všechny bez rozdílu, aby přijali její podmínky potvrzující věrnost jí, nikoliv Bohu a vstup zpět tam, odkud skutečně pocházíme., proto rozumějte věrnosti Kristovy církve (píseň Beránkových paniců) a tomu, co hlásají tři andělé..

Píseň Beránkových paniců

1 A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.
2 Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl jako když hudebníci hrají na loutny.
3 Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země.
4 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi.
5 V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady.
Zjevení Janovo 14:1-5

Tři andělé

6 Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu –
7 jak říká mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!“
8 Za ním letěl druhý anděl se slovy: „Padlo, padlo to veliké město Babylon,[1] neboť napájelo všechny národy vínem svého vášnivého smilstva!“
9 Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku,
10 i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka.
11 Dým jejich muk bude stoupat na věky věků! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“
12 Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.
Zjevení Janovo 14:6-12
Deponativ
3 měsíců (E)
- David #Cameron , #ministr zahraničních věcí Spojeného #království , v rozhovoru pro #podcast Power Play na serveru #Politico prohlásil, že podle jeho názoru současné světové #události připomínají předválečná 30. léta.

- #ministr obrany Ukrajiny Rustem #Umerov zrušil z "bezpečnostních důvodů" návštěvu #Francie , která byla naplánována na dnešek 18. ledna, informovalo francouzské #ministerstvo ozbrojených sil.
Umerov se plánoval zúčastnit #zahájení "dělostřelecké #koalice " na #pomoc Ukrajině.

- Francie bude Ukrajině do konce roku 2024 dodávat až 50 leteckých pum měsíčně. Kromě toho #Paříž zvýší #dodávky dělostřelecké #munice , uvedl Le #Figaro s odvoláním na francouzského ministra obrany Sébastiena Lecornu.

- Americký #prezident Joe #Biden na setkání s vedoucími představiteli Kongresu hovořil o "naléhavé potřebě Kongresu pokračovat v podpoře Ukrajiny", jak informoval web Bílého domu.
Během setkání Biden zdůraznil, že je #důležité , aby #Kongres zajistil Ukrajině potřebné zdroje, včetně protivzdušné obrany a dělostřeleckých kapacit, které jí umožní bránit se brutální ruské invazi.

- S Ruskem spojená hackerská #skupina #NoName napadla několik vládních webových stránek ve Švýcarsku.
Jako pravděpodobný důvod byla podle tiskové služby švýcarské vlády uvedena účast prezidenta Volodymyra Zelenského na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

- #Ukrajina vyzývá, aby se neexperimentovalo se zpožděním pomoci. To může vést ke krizi, a to nejen na Ukrajině, řekl v Davosu #Volodymyr #Zelenskyj .
Ukrajinský prezident rovněž zdůraznil, že bez podpory Západu by Ukrajina byla na bojišti zranitelná. To by mohlo vést k nedostatku dělostřelectva a protiletadlových raket pro protivzdušnou obranu, což by mohlo způsobit, že Ukrajina nebude schopna odrazit #útoky balistických raket.

- #Írán nikdy nedodal Rusku #bezpilotní #letouny a #rakety pro použití na Ukrajině, uvedl íránský ministr #zahraničí #Hosejn #Amir -Abdollahian.
"Ukrajina neposkytla Íránu žádné důkazy o tom, že Ruská federace údajně používá íránské #zbraně během speciální operace," prohlásil.
Na snímku je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na pozadí dalšího sestřeleného dronu "#Shahed" íránské výroby.

- Ukrajina v noci na dnešek úspěšně nasadila "#hybridní" #autonomní systém protivzdušné obrany, který zničil bezpilotní letouny Shahed ze vzdálenosti 9 kilometrů, uvedl ministr strategického průmyslu Ukrajiny Oleksandr #Kamyšyn , jak informovala Ukrajinská #pravda .

- #Německo předalo Ukrajině další balíček vojenské pomoci, informovala #vláda země.
Nový balíček zahrnuje:
▪️8 obrněné #transportéry (značka není specifikována);
▪️25 průzkumné #drony RQ-35 #Heidrun ;
▪️16 nákladní #automobily #Zetros ;
▪️5 #vozidla pro pohraniční #stráž ;
▪️#several vozidla (nákladní automobily, mikrobusy, terénní vozidla);
▪️ammunition pro #tanky #Leopard 1;
50 komunikačních terminálů #SatCom ;
▪️materiály pro #odminování ;
▪️500 LED #lampy ;
téměř 2 000 bojových přileb.

- Britská #rozvědka je "téměř přesvědčena", že se ruský letoun #A -50 s dálkovým radarem nachází na dně Azovského #moře . Očekává se, že to přiměje ruské velení k omezení operační zóny dalších vojenských letadel, jak se uvádí v nejnovější aktualizaci britského ministerstva obrany.
#report #zprávy #novinky
Zdroj: threads.net/kyivpost.official
Deponativ
3 měsíců
HISTORIE: Věděli jste, že Rusko napadlo a okupovalo všechny země, které se staly součástí Sovětského svazu? Jsou to "bývalé sovětské republiky", včetně Ukrajiny, Estonska, Běloruska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu.

Po únorové revoluci proti ruskému carovi v roce 1917 se ruské impérium rozpadlo a všechny tyto země, stejně jako Finsko, využily příležitosti k vyhlášení nezávislosti. Když však byla nová demokratická ruská vláda svržena komunisty během bolševické říjnové revoluce v roce 1917 a následné krvavé občanské války v letech 1918-1921, komunistický režim poté přistoupil k opětovnému obsazení všech těchto zemí (bez pobaltských států a Finska) a do roku 1922 obnovil ruské impérium pod novým názvem - Sovětský svaz. Když Stalin a Hitler v září 1939 zahájili druhou světovou válku jako spojenci, sovětské impérium okamžitě napadlo Polsko, Lotyšsko, Estonsko, Litvu, Rumunsko a Finsko, donutilo pobaltské státy připojit se k Sovětskému svazu a anektovalo obrovské kusy Polska, Finska a Rumunska.

Rusko tedy v nedávné historii již dvakrát napadlo Evropu, aby vybudovalo své impérium. A nyní to chce Rusko udělat potřetí. Nedovolme naší opozici ať nás znovu směřuje na východ.

Staněk S.
Deponativ
3 měsíců
Navzdory dystopickým snahám svých vlastních společností #miliardář a #guru elektromobilů (#EV), který se stal ikonou sociálních médií, Elon #Musk kritizuje #Microsoft za jeho #plány v oblasti umělé #inteligence (#ai).

Nový čip umělé inteligence společnosti Microsoft s názvem "Maia" má být základním kamenem vznikající infrastruktury umělé inteligence této #společnosti , která konkuruje té, kterou vytváří Musk, a proto ji kritizuje.

Maia prý přinese umělou zobecněnou inteligenci (#AGI) do "každého aspektu" lidského života. AGI se od izolovaných aplikací #ai , které dnes zná mnoho lidí, liší tím, že údajně představuje skutečnou "inteligenci" po odečtení lidských vstupů, tedy #ChatGPT .

"ChatGPT a #MidJourney AI jsou skvělé, neotřelé #aplikace , ale fungují pouze v určité oblasti - AGI se spíše podobá #sci -fi počítačům, které jsme viděli v sérii #Terminátor ," vysvětluje #Wlt Report.

Pravděpodobně právě kvůli původním vazbám miliardáře a eugenika Billa Gatese na Microsoft je nyní tato společnost snadným terčem pro Muska, který se snaží namluvit konzervativcům, že se nějak liší od svých konkurentů.

Je to jen tím, že Musk nesnáší konkurenci?

Musk v těchto dnech tvrdí, že mu jde o svobodu, a podle jeho názoru bude platforma #Maia AI od Microsoftu sloužit k tomu, aby ji lidem ještě více odebrala.

"Fuj!" napsal Musk v tweetu, v němž upozornil na 50 miliard dolarů ročně, které Microsoft vynakládá na datová centra pro podporu Maia a dalších podobných typů projektů.

"Microsoft změnil svou infrastrukturu s komplexním systémovým přístupem, aby vyhověl jedinečným potřebám našich zákazníků v oblasti umělé inteligence a cloudu," uvedl k projektu Scott #Guthrie , viceprezident skupiny pro #cloud a umělou inteligenci ve společnosti Microsoft.

"Díky spuštění našeho nového AI akcelerátoru #Azure Maia a cloudového nativního procesoru Azure #Cobalt , spolu s našimi pokračujícími partnerstvími s poskytovateli křemíku, můžeme nyní poskytnout ještě větší výběr a #výkon ."

Dva na míru navržené #čipy a integrované #systémy , které Microsoft Ignite vyvinul - Microsoft Azure Maia AI #Accelerator , optimalizovaný pro úlohy umělé #inteligence a generativní umělou inteligenci; a Microsoft Azure Cobalt #CPU , #procesor založený na architektuře #Arm , určený pro běh výpočetních úloh pro obecné účely v cloudu Microsoft Cloud - představují pod
le nedávného oznámení budoucnost společnosti Microsoft.

"Čipy představují pro společnost Microsoft poslední díl skládačky, který jí umožní dodávat infrastrukturní systémy - zahrnující vše od výběru křemíku, #softwaru a serverů až po stojany a chladicí systémy - které byly navrženy odshora dolů a mohou být optimalizovány s ohledem na interní a zákaznické pracovní zatížení," uvádí společnost.

"Čipy se začnou zavádět počátkem příštího roku do datových center společnosti Microsoft a zpočátku budou pohánět služby společnosti, jako je Microsoft #Copilot nebo Azure #OpenAI Service."

Předseda představenstva a generální ředitel Microsoftu Satya Nadella tvrdí, že partnerství jeho společnosti s OpenAI je důležitou součástí jejího "produktového plánu" a že nové vedení divize v čele s Emmettem Shearem a nově najatými Samem Altmanem a Gregem Brockmanem přispěje k tomu, aby byla budoucnost Microsoftu v oblasti AI úspěšná.

"Kolik musel Bill #Gates položit na stůl, aby udržel své sny o ovládnutí světa a depopulaci prostřednictvím AI při životě?" zeptal se Kim #Dotcom ve skeptickém tweetu.

"Moje žena má neteř, která pracuje pro Microsoft. Říká, že všechny jejich kancelářské výhody (nápoje, občerstvení, obědy) byly zrušeny a zbytečné výdaje včetně všech kromě nezbytných cest vedoucích pracovníků byly omezeny," přidal se ke konverzaci komentátor článku o tom všem.

"Nebyla konkrétní ohledně detailů, jen řekla, že do úsilí o umělou inteligenci v Microsoftu se pumpují všechny dostupné zdroje."
Deponativ
3 měsíců (E)
C.O.V. ID – Certificate Of Vaccination ID (CZ: Očkovací průkaz ID) + plně magnetizující ramena o*kovaných, snadno zachytitelná se svými digitálními značkami , přesněji nano-čipy na bluetooth! (videa: hrdinovesteckou.cz)
ANDROID – DNA OR ID
MAGA – GAMA
...

https://deponativ.info/blo...
#luciferiase #luciferiáza #UVsvětlo #lucid #covid #ID #ID2020 #DARPA #quantum #tatoo #tetování #microneedle #zdravotnictví #znamení #šelma #Bible #peklo #DNA #vakcinace
Deponativ
3 měsíců
Zneužití plně uchopené moci ovládat společnost skrze identitu a finanční systém s pozdějším dokončením absolutní redukce lidstva, kde úspěšně odpojení od systému budou zbaveni (nejen) občanských práv

https://deponativ.info/blo...

🚨 #IMMANUEL - Nová svobodná & necenzurovaná sociální síť nejen pro věřící

- https://deponativ.info/imm...

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#ai #Bible #Bůh #chaos #Čína #čip #čipování #covid #depopulace #digitalizace #duchovno #ekonomika #falešné_světlo #falešní_věřící #Ježíš_Kristus #kriminalita #lhostejnost #likvidace_jednotlivců #lucid #manipulace #mediální_covid #mediální_klima #mimozemšťané #morální_úpadek #náboženské_svody #náboženství #nano_čipování #neizolovatelné_nebezpečí #občanská_práva #obrácení_se #otevřeteoči
Deponativ
3 měsíců
Německá vláda ve čtvrtek upustila od části svých plánů na snížení zemědělských dotací, a to v důsledku masivních protestů zemědělců

https://deponativ.info/blo...

🗣 SLEDOVAT: https://deponativ.info/blo...

#ceny #dotace #farmáři #Německo #nepokoje #protesty #vláda #zemědělci #zemědělství

Nebylo nic nalezeno

Omlouváme se, ale v naší databázi jsme nenašli nic pro váš vyhledávací dotaz {{search_query}}. Zkuste to prosím znovu zadáním jiných klíčových slov.